Gå direkt till innehåll
Lärarnas a-kassa
 • Bli medlem

Så räknar vi

När du som medlem ansöker om ersättning från oss tittar vi bland annat på hur länge du har arbetat, hur mycket du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan. Utifrån det räknar vi ut vad vi kan betala ut till i ersättning.

Ersättningen baseras på tidigare arbete

Som mest kan du få 1 200 kronor per dag i inkomstbaserad ersättning, eller 510 kronor per dag i grundersättning. Hur mycket du får i ersättning från a-kassan beror på:

 • Hur många timmar du arbetat i genomsnitt varje vecka innan du blev arbetslös.
 • Hur mycket du tjänade per dag i genomsnitt innan du blev arbetslös.
 • Om du har rätt till inkomstbaserad ersättning eller om du får grundersättning.
 • Om du når upp till taket i försäkringen.

Det finns två ersättningsnivåer

Grundersättning

Om du får grundersättning baseras din ersättning enbart på din genomsnittliga arbetstid innan du blev arbetslös. Vad du har tjänat i genomsnitt påverkar alltså inte storleken på grundersättningen.

Om din genomsnittliga arbetstid varit 40 timmar per vecka innan du blev arbetslös, har du rätt till 510 kronor per dag. Är din genomsnittliga arbetstid lägre än så, minskar din ersättning proportionerligt. Grundersättningen är på samma nivå under hela ersättningsperioden.

Inkomstbaserad ersättning

Du som har inkomstbaserad ersättning får 80 procent av din genomsnittliga inkomst under de första 200 ersättningsdagarna och 70 procent de resterande dagarna, upp till ett tak. Under dag 1–100 är taket 1 200 kronor per dag. Från och med dag 101 är taket för ersättningen 1 000 kronor per dag.

Om du har barn under 18 år när dina 300 ersättningsdagar tar slut, kan du få ersättning i ytterligare 150 dagar. Ersättningen motsvarar då 70 procent av din genomsnittliga inkomst.

Ramtiden är 12 månader

Din ersättning baseras på det arbete du haft under den så kallade ramtiden. Ramtiden är alltid 12 månader bakåt i tiden från den dag du anmält dig som arbetslös på Arbetsförmedlingen. För att få fram vad du får i ersättning tittar vi på hur mycket du har arbetet och hur mycket du tjänat under ramtiden och delar med 12. Vi delar alltid med 12 månader även om du inte har arbetat alla månaderna i ramtiden.

Ersättningen baseras på din genomsnittliga arbetade tid och din genomsnittliga inkomst. Månader du till exempel varit sjuk eller föräldraledig kan vi i vissa fall hoppa över, då ingår de inte i ramtiden.

Lagen styr villkoren för a-kassan

Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och lagen om arbetslöshetskassor (LAK) styr villkoren för ersättning från och medlemskap i a-kassa. Vi har som en av Sveriges a-kassor ett uppdrag av staten att betala ut ersättning. Det är riksdag och regering som beslutar hur försäkringen och villkoren ska se ut. På sidan Lagarna som styr oss kan du hitta länkar till lagarna som styr vår verksamhet.

 • Lagarna som styr oss

Räkna ut dina ersättningsdagar

Med hjälp av omräkningstabellen kan du beräkna hur många dagar du kan få ersättning under en vecka från a-kassan. För att räkna ut ersättningen behöver du veta din genomsnittliga arbetade tid, din arbetsmöjlighet och hindertid. 

Genomsnittlig arbetad tid

Din genomsnittliga arbeta tid är den tid som du arbetade per vecka före arbetslösheten.

Arbetsmöjlighet

Arbetsmöjlighet är antal timmar du kan och vill jobba per vecka när du är arbetslös. I arbetslöshetsförsäkringens mening är heltid 40 timmar per vecka.

Hindertid

Hindertid är den tid som du inte är arbetslös och därmed inte kan få ersättning för. Exempel på hindertid är

 • att du är sjuk
 • har semester
 • är föräldraledig
 • arbetar.

Om hindertiden gäller tid som du arbetar, spelar det ingen roll vilken dag den infaller på. Vi ser den oavsett som hindertid, men om annan hindertid infaller på en lördag eller söndag påverkar den inte din ersättning.

Omräkningstabellen

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss! Det går bra att ringa, chatta eller logga in och skicka ett meddelande.

Relaterade sidor

Om ersättningen från a-kassan

Som arbetslös kan du få upp till 26 400 kronor från a-kassan om du uppfyller vissa villkor. Till exempel behöver du ha jobbat ett visst antal timmar och vara anmäld hos Arbetsförmedlingen. På den här sidan kan du läsa om villkoren för a-kassa, hur länge du kan få ersättning och hur mycket pengar du kan få.

Söka ersättning

Har du precis blivit arbetslös är det mycket som kan kännas överväldigande och komplicerat. Till exempel kan det vara svårt att ansöka om ersättning från a-kassan. På den här sidan kan du läsa om hur du gör.

Att göra när du är arbetslös

Du som får ersättning från a-kassan får dina pengar varje torsdag, förutsatt att du har skickat in din tidrapport senast måndag samma vecka. Du behöver också skicka in din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad. Här kan du läsa mer om vad du behöver göra för att få din ersättning.

Om Lärarnas a-kassa

Vi är Sveriges största a-kassa för lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärarstudenter och har ca 158 000 medlemmar. Vårt viktigaste uppdrag är att betala ut a-kassa till våra arbetslösa medlemmar.

Kontakt

Skicka in handlingar

Lärarnas a-kassa
Fe 68 938 88 Arjeplog

Telefonnummer: 0770-33 00 10

Kontakta oss

 • Information om cookies
 • Behandling av personuppgifter
 • Om webbplatsen