Gå direkt till innehåll
Lärarnas a-kassa
  • Bli medlem

Lagarna som styr oss

Alla a-kassors verksamhet regleras av lagar och regler som är fastställda av riksdagen och regeringen. På den här sidan kan du läsa mer om lagarna och hitta länkar till de lagar och förordningar som styr oss.

Om lagarna

Vår verksamhet styrs av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK). Därtill styrs vi av förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor. Det är våra folkvalda politiker som beslutar hur försäkringen och villkoren för a-kassan ser ut. Det betyder att reglerna och villkoren för ersättningen från a-kassan är desamma oavsett vilken a-kassa du är medlem i. Det som skiljer a-kassorna åt är medlemsavgift, väntetid och vilken bransch deras medlemmar tillhör.

I ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen omfattas vi också av lagen (2009:400) om offentlighet och sekretess. Det betyder att vi bara kan diskutera ditt ärende med just dig och inte någon annan. För att vi ska kunna diskutera ditt ärende med någon annan behövs en fullmakt från dig.

På riksdagens webb kan du läsa lagarna som styr oss:

  • Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
  • Lagen om arbetslöshetskassor (LAK)
  • Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
  • Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor

Bestämmelser som rör utlandsarbete

Vad gäller ärenden som rör arbete utomlands styrs vi också av EU-förordning 883/2004 som reglerar samordning av de sociala trygghetssystemen. Den finns att läsa på EU-kommissionens webb:

Vår tillsynsmyndighet

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF) är den myndighet som granskar vårt arbete och vår verksamhet. På deras webb hittar du information om hur de granskar a-kassorna i Sverige.

På IAFs webb hittar du också information om lagar, föreskrifter och aktuella rättsfall som rör samtliga a-kassor:

Relaterade sidor

Om oss

Vi är Sveriges största a-kassa för lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare. Vårt viktigaste uppdrag är att betala ut a-kassa till våra arbetslösa medlemmar. På den här sidan hittar du information om vår organisation.

Ledningsgrupp, årsredovisning och stadgar

Lärarnas a-kassa är en förening. Vårt högst beslutande organ, föreningsstämman utser vår styrelse som i sin tur utser vår ledningsgrupp. På den här sidan kan hitta vår senaste årsredovisning, våra stadgar och kontaktuppgifter till vår ledningsgrupp.

Behandling av personuppgifter

Lärarnas a-kassa värnar din personliga integritet och vi är ansvariga för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt. Dataskyddsförordningen även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) styr hur vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss.

Om Lärarnas a-kassa

Vi är Sveriges största a-kassa för lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärarstudenter och har ca 158 000 medlemmar. Vårt viktigaste uppdrag är att betala ut a-kassa till våra arbetslösa medlemmar.

Kontakt

Skicka in handlingar

Lärarnas a-kassa
Fe 68 938 88 Arjeplog

Telefonnummer: 0770-33 00 10

Kontakta oss

  • Information om cookies
  • Behandling av personuppgifter
  • Om webbplatsen