Gå direkt till innehåll
Lärarnas a-kassa
  • Bli medlem

Om oss

Vi är Sveriges största a-kassa för lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare. Vårt viktigaste uppdrag är att betala ut a-kassa till våra arbetslösa medlemmar. På den här sidan hittar du information om vår organisation.

Vårt myndighetsuppdrag

Lärarnas a-kassa är ingen myndighet men vi arbetar på uppdrag av staten. Vi ansvarar för att betala ut arbetslöshetsersättning till våra arbetslösa medlemmar som uppfyller villkoren för a-kassa. Det innebär att vi handlägger och fattar beslut i ansökningar om medlemskap och ersättning från a-kassan. Som medlem hos oss försäkrar man sin inkomst och får snabb, personlig och specialiserad service.

Vi samverkar genom Sveriges a-kassor

Sveriges a-kassor är alla a-kassors service- och intresseorganisation. Genom dem arbetar vi tillsammans med de andra a-kassorna för en smidig och rättssäker hantering av dina ärenden hos oss. Sveriges a-kassor har också i uppdrag att arbeta för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Det gör de bland annat genom att driva frågor som vi ser är viktiga för dig som medlem.

Lärarnas a-kassa bidrar till förbättring och förändring

Vi på Lärarnas a-kassa arbetar också specifikt för att förbättra villkoren för a-kassan utifrån våra medlemmars perspektiv. Genom att till exempel svara på remisser med lärarnas arbetsvillkor i åtanke kan vi driva förbättringar i lagen som gynnar just de som arbetar i skolans värld. En förändring som vi bidragit till är att ferielön numera inte påverkar rätten till ersättning från a-kassan, vilket den gjorde tidigare.

Vårt samarbete med fackförbundet Sveriges Lärare

Lärarnas a-kassa är en fristående a-kassa som samarbetar med fackförbundet Sveriges Lärare. Du behöver inte vara med i facket för att vara medlem i Lärarnas a-kassa. Däremot blir du starkare i yrkeslivet med ett medlemskap både hos oss och i facket. Då får du också tillgång till fackets förmånliga inkomstförsäkring.

  • Till Sveriges Lärare

Relaterade sidor

Om stämman

Lärarnas a-kassa är en förening och vårt högst beslutande organ är föreningsstämman som hålls varje år. Genom stämman får du som medlem chansen att påverka vårt arbete på demokratiskt vis. På den här sidan hittar du information om stämman och hur du som medlem kan engagera dig.

Ledningsgrupp, årsredovisning och stadgar

Lärarnas a-kassa är en förening. Vårt högst beslutande organ, föreningsstämman utser vår styrelse som i sin tur utser vår ledningsgrupp. På den här sidan kan hitta vår senaste årsredovisning, våra stadgar och kontaktuppgifter till vår ledningsgrupp.

Lagarna som styr oss

Alla a-kassors verksamhet regleras av lagar och regler som är fastställda av riksdagen och regeringen. På den här sidan kan du läsa mer om lagarna och hitta länkar till de lagar och förordningar som styr oss.

Om Lärarnas a-kassa

Vi är Sveriges största a-kassa för lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärarstudenter och har ca 158 000 medlemmar. Vårt viktigaste uppdrag är att betala ut a-kassa till våra arbetslösa medlemmar.

Kontakt

Skicka in handlingar

Lärarnas a-kassa
Fe 68 938 88 Arjeplog

Telefonnummer: 0770-33 00 10

Kontakta oss

  • Information om cookies
  • Behandling av personuppgifter
  • Om webbplatsen