Gå direkt till innehåll
Lärarnas a-kassa
  • Bli medlem

A-kassa efter studier

I många fall har du rätt till ersättning när du har avslutat dina studier och söker jobb, eller om du efter studierna får en tidsbegränsad anställning som tar slut innan du hunnit få ett nytt jobb.

Hur mycket får du i a-kassa efter studier

Hur mycket du får i a-kassa beror bland annat på hur länge du varit medlem i a-kassan. För att du ska kunna få det vi kallar för inkomstbaserad ersättning behöver du bland annat ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv sammanhängande månader. Har du inte varit medlem i tolv månader är du bara berättigad grundersättning, som är mycket lägre än den inkomstbaserade ersättningen.

Har du varit medlem i a-kassan redan under din studietid har du alltså möjlighet till högre ersättning än om du inte varit det.

A-kassa när du har studerat klart

För att du ska räknas som arbetslös efter studier behöver du:

  • ha avslutat dina studier eller
  • definitivt ha avbrutit dina studier.

Det här är avslutade studier

Avslutade studier innebär att du tagit examen eller avbrutit studierna helt utan konkreta planer på att återuppta dem eller börja studera något annat.

Om du har restpoäng kvar på kurser är det bra om du gör klart dem innan du söker a-kassa. Då ökar du dina chanser att bli få ersättning från oss.

Kontakta oss om du har kvar små justeringar som inte kräver en insats från dig. Det kan till exempel handla om ett kursresultat som inte registrerats än. I sådana fall får vi ibland bevilja dig a-kassa ändå.

  • Kontakta oss

Studietiden är överhoppningsbar om du fyllt 25

Om du ansöker om a-kassa efter dina avslutade studier undersöker vi om du uppfyller villkoren för a-kassa. Bland annat tittar vi efter hur många timmar du har arbetat. Avslutade studier är överhoppningsbara, vilket betyder att vi kan leta efter arbetade timmar innan du påbörjade dina studier. Detta gäller dock bara om du fyllt 25 år.

Är du under 25 år behöver du ha arbetat heltid minst fem månader innan du började studera för att vi ska få betrakta din studietid som överhoppningsbar tid.

Bli studentmedlem

Att vara medlem hos Lärarnas a-kassa kostar 140 kronor i månaden, eller bara strax över 100 kronor efter skattereduktion. Som medlem hos oss försäkrar du din inkomst om du skulle bli arbetslös.

Relaterade sidor

Studier

Vanligtvis kan du inte få a-kassa samtidigt som du studerar. Det beror på att du inte räknas som arbetslös om du är student. Det finns dock vissa undantag när du kan få a-kassa ändå. På den här sidan hittar du information om a-kassa och studier.

Studentmedlem

Behöver man verkligen gå med i a-kassan redan som student? Svaret på den frågan är ja. Genom att vara medlem i a-kassan försäkrar du din inkomst om det oväntade skulle hända. Eller det väntade, till exempel att du tar examen och inte får jobb på en gång.

Söka ersättning

Har du precis blivit arbetslös är det mycket som kan kännas överväldigande och komplicerat. Till exempel kan det vara svårt att ansöka om ersättning från a-kassan. På den här sidan kan du läsa om hur du gör.

Vanliga frågor om studier

Om Lärarnas a-kassa

Vi är Sveriges största a-kassa för lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärarstudenter och har ca 158 000 medlemmar. Vårt viktigaste uppdrag är att betala ut a-kassa till våra arbetslösa medlemmar.

Kontakt

Skicka in handlingar

Lärarnas a-kassa
Fe 68 938 88 Arjeplog

Telefonnummer: 0770-33 00 10

Kontakta oss

  • Information om cookies
  • Behandling av personuppgifter
  • Om webbplatsen