Gå direkt till innehåll
Lärarnas a-kassa
  • Bli medlem

Kallelse till Lärarnas a-kassas årsstämma 2024 för valda ombud

Den 11 juni 2024 kommer Lärarnas a-kassas årsstämma äga rum för valda ombud. Du finner vår kallelse och mer information om årsstämman på vår webb under “Om stämman”.

Under stämman kommer vi att behandla dessa ärenden:
• Årsredovisning för 2023
• Revisorernas berättelse för 2023
• Fastställande av resultat- och balansräkningen för 2023
• Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och kassaföreståndare
• Budget och verksamhetsplan för 2025
• Beslut om nya stadgar och valkretsar
• Val av styrelseledamot
• Val av valberedningar för ombudsval varav en i varje valberedning utses till sammankallande
• Val av valberedningen för stämmoval varav en utses till sammankallande
• Beslut om på vilket sätt kallelse till stämman ska ske och hur övriga föreningsfrågor ska meddelas medlemmarna

Särskild kallelse och handlingar kommer att skickas ut till ombud och suppleanter.

  • Till "Om stämman"

Om Lärarnas a-kassa

Vi är Sveriges största a-kassa för lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärarstudenter och har ca 158 000 medlemmar. Vårt viktigaste uppdrag är att betala ut a-kassa till våra arbetslösa medlemmar.

Kontakt

Skicka in handlingar

Lärarnas a-kassa
Fe 68 938 88 Arjeplog

Telefonnummer: 0770-33 00 10

Kontakta oss

  • Information om cookies
  • Behandling av personuppgifter
  • Om webbplatsen