Förstärkt medlemsvillkor upphör troligen 1 januari 2021

A-kassan är förstärkt på flera punkter under resten av 2020. Bland annat räknas varje medlemsmånad som fyra under perioden mars till december. I budgetpropositionen hösten 2020 föreslår regeringen att förlänga det mesta av den förstärkta a-kassan till och med 2022. Det gäller dock inte medlemsvillkoret.

Läs mer på sidan Förstärkt a-kassa

Medlemsvillkor

Medlemsvillkoret innebär att du har varit medlem i a-kassan i tolv sammanhängande månader. Det är ett av de tre villkor som du behöver uppfylla för att vi ska kunna betala ut inkomstbaserad ersättning till dig. De andra två är grundvillkoret och arbetsvillkoret.

Så uppfyller du medlemsvillkoret

För att uppfylla medlemsvillkoret måste du ha varit medlem i en a-kassa i 12 månader. Du kan räkna ihop din tid som medlem från flera a-kassor om det inte finns något glapp mellan medlemskapen.

En cirkel som symbol för ett år. Den är uppdelalad i fyra lika stora bitar med en symbol för en årstid på varje bit.

 

Bli medlem och stanna kvar som medlem

Om du vill öka möjligheten till bra ersättning när du behöver den ska du gå med i en a-kassa så snart du börjar jobba med något och sedan stanna kvar som medlem hela ditt yrkesliv. Ersättningens storlek baseras nämligen på hur mycket du har jobbat och tjänat under din kvalifikationstid. Det står mer om det på sidan Arbetsvillkor.

Studietid bidrar till att uppfylla medlemsvillkoret, men samtidigt kan den komma att ses som tid som kan hoppas över när vi tittar på din kvalifikationstid.

Medlemsvillkor

Medlemsvillkoret innebär att du har varit medlem i a-kassan i tolv sammanhängande månader. Det är ett av de tre villkor som du behöver uppfylla för att vi ska kunna betala ut inkomstbaserad ersättning till dig. De andra två är grundvillkoret och arbetsvillkoret.

Så uppfyller du medlemsvillkoret

För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning behöver du ha varit medlem 12 månader. Du kan snabbare nå det villkoret om du är medlem och har medlemsmånader från perioden mars-december 2020. Varje månad som medlem under den perioden räknas som fyra månader. Från januari 2021 räknas varje månad åter som en månad.

Du kan räkna ihop din tid som medlem från flera a-kassor om det inte finns något glapp mellan medlemskapen.

 

En cirkel som symbol för ett år. Den är uppdelalad i fyra lika stora bitar med en symbol för en årstid på varje bit.

 

Bli medlem >

Ansök direkt med BankID

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.

Har du inget BankID? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

Bli medlem och stanna kvar som medlem

Om du vill öka möjligheten till bra ersättning när du behöver den ska du gå med i en a-kassa så snart du börjar jobba med något och sedan stanna kvar som medlem hela ditt yrkesliv. Ersättningens storlek baseras nämligen på hur mycket du har jobbat och tjänat under din kvalifikationstid. Det står mer om det på sidan Arbetsvillkor.

Studietid bidrar till att uppfylla medlemsvillkoret, men samtidigt kan den komma att ses som tid som kan hoppas över när vi tittar på din kvalifikationstid.

Grundvillkor ›

Grundvillkoret behöver du uppfylla för att vi ska kunna betala ut ersättning till dig. I princip handlar det om att du är inskriven på Arbetsförmedlingen, söker, kan och vill ta ett jobb.

Arbetsvillkor ›

Du behöver uppfylla arbetsvillkoret för att vi ska få betala ut ersättning till dig. Villkoret innebär att du måste ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös. Viss tid kan hoppas över, till exempel heltidsstudier.

Så söker du ersättning ›

  1. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen
  2. Ansök på Mina sidor
  3. Följ upp att göra-listan i Mina sidor
  4. Tidrapportera