Sök jobb

Gör allt du kan för att korta ner din tid som arbetslös och samarbeta med Arbetsförmedlingen. Det är viktigt för att vi ska kunna ge dig ersättning. Du kan få råd och stöd av Lärarförbundet om du är medlem hos dem. Fundera också på var din kompetens och dina intressen bäst kommer till användning och sök dig till sådana arbetsplatser.

Samarbeta med Arbetsförmedlingen

Om du vill kunna få ersättning från oss under en arbetslös period måste du göra följande:

  • Söka arbete aktivt.
  • Skriva en individuell handlingsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen.
  • Besöka och kontakta Arbetsförmedlingen eller kompletterande aktör vid överenskomna tider.
  • Söka jobb som Arbetsförmedligen sagt åt dig att söka.
  • Aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen varje månad.

Avstängning om du inte sköter ditt jobbsökande

Arbetsförmedlingen skickar ett meddelande till oss om de anser att du inte sköter ditt jobbsökande. Vi utreder då om det påverkar din ersättning. I samband med det kan du framföra dina synpunkter. Om vi bedömer att du har misskött ditt arbetssökande kan det få olika konsekvenser.

  1. Första gången får du en varning och det påverkar inte din ersättning.
  2. Andra gången riskerar du att bli avstängd från ersättning under en dag.
  3. Tredje gången riskerar du att bli avstängd från ersättning under fem dagar.
  4. Fjärde gången  riskerar du att bli avstängd från ersättning under 10 dagar.
  5. Femte gången kan du helt förlora rätten till ersättning tills du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Ta jobb ›

Om du blir erbjuden ett arbete eller en plats i ett arbetsmarknadspolitiskt program är det viktigt att du tackar ja.

Att göra när du är arbetslös ›

När du ansöker om ersättning från oss måste du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande. Dessutom finns en rad andra saker som du behöver göra.

Åka utomlands och söka jobb ›

Ta kontakt med oss innan du åker utomlands. Även om du kan söka jobb när du inte är i Sverige har du oftast inte rätt till ersättning från oss då.