Grundvillkor

Grundvillkoret behöver du uppfylla för att vi ska kunna betala ut ersättning till dig.

Så uppfyller du grundvillkoret

Om du

  • är utan jobb
  • är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • kan och vill arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan
  • står till arbetsmarknadens förfogande

så uppfyller du grundvillkoret för inkomstbaserad ersättning.

Ta jobb

Om du blir erbjuden ett arbete eller en plats i ett arbetsmarknadspolitiskt program är det viktigt att du tackar ja.

Ta jobb

Sök jobb

Gör allt du kan för att korta ner din tid som arbetslös och samarbeta med Arbetsförmedlingen.

Sök jobb