Grundvillkor

Grundvillkoret behöver du uppfylla för att vi ska kunna betala ut ersättning till dig. I princip handlar det om att du är inskriven på Arbetsförmedlingen, söker, kan och vill ta ett jobb. Du behöver också uppfylla arbetsvillkoret för att kunna få ersättning.

Så uppfyller du grundvillkoret

Om du

  • är utan jobb
  • är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • kan och vill arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan
  • står till arbetsmarknadens förfogande

så uppfyller du grundvillkoret för inkomstbaserad ersättning.

Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen

 

Sök jobb ›

Gör allt du kan för att korta ner din tid som arbetslös och samarbeta med Arbetsförmedlingen.

Ta jobb ›

Om du blir erbjuden ett arbete eller en plats i ett arbetsmarknadspolitiskt program är det viktigt att du tackar ja.

Arbetsvillkor ›

Du behöver uppfylla arbetsvillkoret för att vi ska få betala ut ersättning till dig. Villkoret innebär att du måste ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös. Viss tid kan hoppas över, till exempel heltidsstudier.