Tid som kan hoppas över

Tid som kan hoppas över är tid som vi av olika anledningar inte räknar med i arbetsvillkoret. I vissa fall kan du få räkna in arbetsdagar som ligger längre tillbaka i tiden än 12 månader. Tid som kan hoppas över är begränsad till 5 år. Ett arbetsvillkor kan alltså som längst ligga 6 år tillbaka i tiden.

Exempel på tid som kan hoppas över

  • Heltidsstudier, avslutade eller definitivt avbrutna. Du planerar alltså inte att fortsätta studera. Om du är under 25 år behöver du även ha heltidsarbetat sammanhängande i minst 5 månader innan du började studera.
  • Styrkt sjukdom
  • Vård av barn som inte har fyllt 2 år
  • Föräldrapenning

Arbetsvillkor

Du behöver uppfylla arbetsvillkoret för att vi ska få betala ut ersättning till dig. Villkoret innebär att du måste ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös.

Arbetsvillkor