Arbetsvillkor

Du behöver uppfylla arbetsvillkoret för att vi ska få betala ut ersättning till dig. Villkoret innebär att du måste ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös.

Minst sex månaders arbete

Arbetsvillkoret innebär att du måste ha arbetat 6 kalendermånader under din kvalifikationstid.

  • Du ska ha arbetat minst 80 timmar varje månad.
  • Om du inte har arbetat 80 timmar varje månad, måste du ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av 6 kalendermånader. Under var och en av dessa 6 månader måste du ha arbetat minst 50 timmar.

Kvalifikationstiden är tolv månader

Kvalifikationstid är de tolv månader som ligger till grund för din ersättning. I vanliga fall är kvalifikationstiden året direkt innan du blev arbetslös. I vissa fall, till exempel om du studerat på heltid, räknar vi in tid längre tillbaka än 12 månader. Läs mer om det på sidan Tid som kan hoppas över.

Genomsnittlig inkomst

När vi räknar fram din genomsnittliga inkomst per dag räknas all arbetsinkomst du har haft under kvalifikationstiden med. Om du har fått skattepliktiga förmåner från din arbetsgivare under kvalifikationstiden kan de också ingå i vår beräkning.

Arbetsvillkor

Du behöver uppfylla arbetsvillkoret för att vi ska få betala ut ersättning till dig. Villkoret innebär att du måste ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös.

Minst sex månaders arbete

Arbetsvillkoret innebär att du måste ha arbetat ett visst antal månader under din så kallade kvalifikationstid, det vill säga de månader som ligger till grund för din ersättning.

  • Du ska ha arbetat minst sex månader.
  • Du ska ha arbetat minst 60 timmar varje månad.
  • Om du inte har arbetat 60 timmar varje månad, måste du ha arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period av sex kalendermånader. Under var och en av dessa sex månader måste du ha arbetat minst 40 timmar.

Genomsnittlig inkomst

När vi räknar fram din genomsnittliga inkomst per dag räknas all arbetsinkomst du har haft under kvalifikationstiden med. Om du har fått skattepliktiga förmåner från din arbetsgivare under kvalifikationstiden kan de också ingå i vår beräkning.

Bli medlem >

Ansök direkt med e-legitimation

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.

Saknar du e-legitimation? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

Kvalifikationstiden är tolv månader

Kvalifikationstid är de tolv månader som ligger till grund för din ersättning. I vanliga fall är kvalifikationstiden året direkt innan du blev arbetslös. I vissa fall, till exempel om du studerat på heltid, räknar vi in tid längre tillbaka än 12 månader. Läs mer om det på sidan Tid som kan hoppas över.

Tid som kan hoppas över ›

Tid som kan hoppas över är tid som vi av olika anledningar inte räknar med i arbetsvillkoret. I vissa fall kan du få räkna in arbetsdagar som ligger längre tillbaka i tiden än 12 månader. Tid som kan hoppas över är begränsad till 5 år. Ett arbetsvillkor kan alltså som längst ligga 6 år tillbaka i tiden.

Din ersättning ›

När vi har prövat din ansökan om ersättning får du ett beslut där det framgår om du har rätt till ersättning och i så fall hur stor den är.

Ersättningens storlek ›

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.