Arbetsvillkor

Du behöver uppfylla arbetsvillkoret för att vi ska få betala ut ersättning till dig. Villkoret innebär att du måste ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös.

Minst sex månaders arbete

Arbetsvillkoret innebär att du måste ha arbetat 6 kalendermånader under din kvalifikationstid.

  • Du ska ha arbetat minst 80 timmar varje månad.
  • Om du inte har arbetat 80 timmar varje månad, måste du ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av 6 kalendermånader. Under var och en av dessa 6 månader måste du ha arbetat minst 50 timmar.

Kvalifikationstiden är tolv månader

Kvalifikationstid är de tolv månader som ligger till grund för din ersättning. I vanliga fall är kvalifikationstiden året direkt innan du blev arbetslös. I vissa fall, till exempel om du studerat på heltid, räknar vi in tid längre tillbaka än 12 månader. Läs mer om det på sidan Tid som kan hoppas över

 

Tid som kan hoppas över

Tid som kan hoppas över är tid som vi av olika anledningar inte räknar med i arbetsvillkoret. I vissa fall kan du få räkna in arbetsdagar som ligger längre tillbaka i tiden än 12 månader. Tid som kan hoppas över är begränsad till 5 år. Ett arbetsvillkor kan alltså som längst ligga 6 år tillbaka i tiden.

Tid som kan hoppas över

Din ersättning

När vi har prövat din ansökan om ersättning får du ett beslut där det framgår om du har rätt till ersättning och i så fall hur stor den är.

Din ersättning

Ersättningens storlek

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.

Ersättningens storlek