Villkoren för ersättning

För att vi ska kunna betala ut ersättning till dig om du står utan jobb behöver du uppfylla ett antal villkor. Hur mycket pengar vi kan betala till dig beror på hur din tidigare situation sett ut. De första villkoren är grundvillkoret, arbetsvillkoret och medlemsvillkoret.

De första villkoren

Tre villkor påverkar din rätt till ersättning och ersättningens storlek:

  1. Grundvillkoret
  2. Medlemsvillkoret
  3. Arbetsvillkoret

Utöver dessa villkor kan annat i din situation göra att vi måste ta hänsyn till andra särskilda villkor. I så fall frågar vi efter fler uppgifter från dig på din att göra-lista i Mina sidor.

Börja tidrapportera

Du behöver skicka in minst en tidrapport innan vi får ta beslut om att kunna ge dig ersättning. Läs mer på sidan Tidrapportera.

Särskilda villkor för att få ersättning

Beroende på din situation kan det vara något särskilt vi behöver från just dig. Läs om vad som gäller i några olika situationer på under Särskilda villkor för ersättning.

Ikon av en lista med tre avbockade saker.

Din uppgiftslista för att få ersättning

Det är en del saker du behöver göra för att löpande kunna få pengar från oss när du har blivit godkänd för ersättning. Vi beskriver det du ska göra på sidan Att göra för att få ersättning.

Grundvillkor ›

Grundvillkoret behöver du uppfylla för att vi ska kunna betala ut ersättning till dig. I princip handlar det om att du är inskriven på Arbetsförmedlingen, söker, kan och vill ta ett jobb.

Arbetsvillkor ›

Du behöver uppfylla arbetsvillkoret för att vi ska få betala ut ersättning till dig. Villkoret innebär att du måste ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös. Viss tid kan hoppas över, till exempel heltidsstudier.

Medlemsvillkor ›

Medlemsvillkoret är ett av de tre villkor som du behöver uppfylla för att vi ska kunna betala ut inkomstbaserad ersättning till dig. De andra två är grundvillkoret och arbetsvillkoret.