Villkor för medlemskap i Lärarnas a-kassa

Villkor för medlemskap i a-kassan skiljer sig lite från en vanlig försäkring. För att gå med i en a-kassa behöver du ha arbetat åtminstone en timme i Sverige. För att du ska kunna vara medlem i just Lärarnas a-kassa behöver du arbeta med något som stämmer in på vårt verksamhetsområde.

Medlemskap i a-kassa är något du ansöker om

Enligt villkoren för medlemskap i en a-kassa behöver du ansöka om att bli medlem. Du intygar då att du tillhör vår medlemsgrupp.

För att kunna bli medlem behöver du vara verksam inom utbildningsområdet. Enkelt sagt kan vi säga att du ska jobba som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare. Du kan också vara lärarstudent och jobba extra, eller ha jobbat med något tidigare.

Mer om vem som kan vara medlem hos oss.

Om du inte kan gå med hos oss, hittar du alla Sveriges a-kassor på www.hejakassa.se.

Tre lärarkollegor är glada tillsammans

Medlemsavgiften betalas för varje månad, i efterskott

Eftersom vi drar din medlemsavgift i efterskott är det viktigt att du vet att du har pengar på kontot.

Om din medlemsavgift uteblir påminner vi dig om att vi saknar din avgift. Efter tre månaders saknade avgifter måste vi enligt lagen avsluta ditt medlemskap och då lägger vi också på en påminnelseavgift.

Om betalningen ändå uteblir skickar vi saknade avgifter till inkasso. För att undvika extra avgifter är det viktigt att du inte missar någon betalning.

Uteblir betalningen är du ändå medlem i tre månader

Även om du inte betalar din månadsavgift så gäller din försäkring i tre månader. Villkoren är gjorda så för att det tar lite tid att bygga upp fullt försäkringsskydd genom medlemskapet, det ska du inte förlora bara för att betalningen uteblir.

Efter tre månader avslutas ditt medlemskap automatiskt och du förlorar ditt försäkringsskydd med a-kassan. För att vinna tillbaka det behöver du ansöka om medlemskap på nytt innan månadens slut. Det gäller också för att du inte ska förlora de förmåner du skaffat dig under din medlemstid.

Du är alltid skyldig att betala för de månader under vilka du enligt villkoren för a-kassa har varit medlem och haft försäkringsskydd.

Avsluta medlemskapet skriftligen

Du är medlem hos oss tills att du skriftligen meddelar oss att du vill avsluta ditt medlemskap. Följ informationen på sidan Avsluta medlemskap för att göra det. Att avsluta ditt medlemskap i a-kassan innebär att du inte längre kan få ersättning av a-kassan om du hamnar mellan jobb.

Eftersom du betalar avgiften i efterskott behöver du även betala för den sista månaden när du avslutar ditt medlemskap i a-kassan, vi kan inte ta ut delar av en månadsavgift. Alltså: Begär att få avsluta skriftligen och betala för den sista månaden. Därefter har du avslutat ditt medlemskap.

Villkoren för medlemskap finns i våra stadgar

Vårt högsta beslutande organ är vår stämma och under löpande verksamhetsår är det styrelsen. I våra stadgar står vem som kan vara med i Lärarnas a-kassa. Om vi vill justera något i dem görs det på vår årsstämma som äger rum en gång om året, i maj.

Det är möjligt för dig som medlem att delta som ombud på stämman och vi skickar alltid ut information om hur du kan nominera dig själv eller någon annan. När det gäller vilka som får vara medlem hos oss så måste också IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) godkänna de ändringar som stämman vill genomföra.

Vinsterna med ett medlemskap

En ikon som föreställer en ljusblå flytväst.
Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, är du ekonomiskt trygg med oss.

Vem kan bli medlem?


Är du verksam inom utbildningsområdet och har en sysselsättning som på något vis är kopplad till undervisning är du välkommen att bli medlem hos oss. Våra medlemmar är lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller studerar till att bli det.

Lagarna som styr oss ›

Två lagar styr villkoren för hur vi får hjälpa dig:

  1. Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
  2. Lagen om arbetslöshetskassor (LAK)

Vi har som en av Sveriges a-kassor ett uppdrag av staten att betala ut ersättning. Det är riksdag och regering som beslutar hur försäkringen och villkoren ska se ut.