Villkor för medlemskap i Lärarnas a-kassa

Villkor för medlemskap i a-kassan skiljer sig lite från en vanlig försäkring. Villkoren är skapade av våra folkvalda politiker med syftet att göra dig trygg på arbetsmarknaden. För att gå med i en a-kassa behöver du ha arbetat åtminstone en timme i Sverige. För att du ska kunna vara medlem i just Lärarnas a-kassa behöver du syssla med något som stämmer in på vårt verksamhetsområde.

Medlemskap i a-kassa är något du ansöker om

Alla kan inte vara med i Lärarnas a-kassa, våra medlemmar är verksamma inom utbildningsområdet. Enkelt sagt kan vi säga att du ska jobba som lärare eller studera till lärare och jobba/ha jobbat med något (även om det är några timmar) för att kunna bli medlem.

För att bli medlem behöver du alltså ansöka om medlemskap och då intyga att du tillhör vår medlemsgrupp.

Om du inte kan gå med hos oss, hittar du alla Sveriges a-kassor på www.hejakassa.se.

Tre kollegor är glada tillsammans.

Medlemsavgiften betalas för varje månad, i efterskott

Eftersom vi drar din medlemsavgift i efterskott är det viktigt att du vet att du har pengar på kontot. Om din medlemsavgift uteblir påminner vi dig om att vi saknar din avgift. Efter tre månaders saknade avgifter måste vi enligt lagen avsluta ditt medlemskap och då lägger vi också på en påminnelseavgift. Om betalningen ändå uteblir skickar vi saknade avgifter till inkasso. För att undvika extra avgifter är det viktigt att du inte missar någon betalning.

Uteblir betalningen är du ändå medlem i tre månader

Även om du inte betalar din månadsavgift så gäller din försäkring i tre månader. Villkoren är gjorda så för att det tar lite tid att bygga upp fullt försäkringsskydd genom medlemskapet, det ska du inte förlora bara för att betalningen uteblir.

Efter tre månader avslutas ditt medlemskap automatiskt och du förlorar ditt försäkringsskydd med a-kassan. För att vinna tillbaka det behöver du ansöka om medlemskap på nytt innan månadens slut. Det gäller också för att du inte ska förlora de förmåner du skaffat dig under din medlemstid.

Du är alltid skyldig att betala för de månader under vilka du enligt villkoren för a-kassa har varit medlem och haft försäkringsskydd.

Avsluta medlemskapet skriftligen

Du är medlem hos oss till dess att du aktivt väljer att gå ur. Vet du att du inte vill vara försäkrad med a-kassa längre behöver du meddela oss det skriftligen och du kan följa informationen på sidan Gå ur a-kassan. Vi vill göra dig medveten om riskerna med att inte behålla ditt medlemskap, så att du inte blir besviken den dag du faktiskt kan behöva oss.

Eftersom du betalar avgiften i efterskott behöver du även betala för den sista månaden när du går ur a-kassan, vi kan inte ta ut delar av en månadsavgift. Vi har däremot ingen bindningstid av annat slag. Alltså: Begär att få avsluta skriftligen och betala för den sista månaden - klart!

Villkoren för medlemskap i Lärarnas a-kassa står i våra stadgar

Vi är en fristående a-kassa, vilket bland annat innebär att medlemmarna beslutar om vem som kan vara med i Lärarnas a-kassa. Vårt högsta beslutande organ är vår stämma och under löpande verksamhetsår är det styrelsen. I våra stadgar står vem som kan vara med i Lärarnas a-kassa. Om vi vill justera något i dem görs det på vår årsstämma som äger rum en gång om året, i maj.

Det är möjligt för dig som medlem att delta som ombud på stämman och vi skickar alltid ut information om hur du kan nominera dig själv eller någon annan. När det gäller vilka som får vara medlem hos oss så måste också IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) godkänna de ändringar som stämman vill genomföra.

Vinsterna med ett medlemskap ›

Party-emoji i orange
Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, är du ekonomiskt trygg med oss.

Våra medlemmar ›

tre personer i profil, tittar glada på någon till höger om bilden.
Lärare och lärarstudenter är våra medlemmar, men även andra som jobbar med undervisning i någon form. Om din sysselsättning på något vis är kopplad till undervisning är vi din a-kassa.

Villkor för ersättning från a-kassa ›

För att vi ska kunna betala ut ersättning till dig om du står utan jobb behöver du uppfylla ett antal villkor.

De första villkoren vi tittar på är

Hur mycket pengar vi kan betala till dig beror på hur din tidigare situation sett ut.