Lagarna som styr oss

Du ansöker om att få ersättning utbetald genom att skicka in tidrapporter. I tidrapporterna fyller du i vad du gjort dag för dag. Vi betalar ut ersättning på torsdagar. För att du ska få pengar samma vecka som du skickar in rapporten måste du skicka den på Mina sidor under måndagen.

villkor

Vi måste följa lagen

Det är i huvudsak Lagen om arbetslöshetsförsäkring och Lagen om arbetslöshetskassor som styr villkoren för medlemskap och ersättning hos oss. Förutom dessa finns det också förordningar och föreskrifter som reglerar din rätt till ersättning.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, är en statlig tillsynsmyndighet, som granskar oss och ser till att vi följer lagen. Läs mer gällande lagar, föreskrifter, förordningar och aktuella rättsfall på IAF:s webbplats: