Ta uppdrag

Arbetar du som uppdragstagare, konsult eller frilansare tittar vi på hur självständigt uppdraget är gentemot uppdragsgivaren. Om ditt uppdrag är självständigt jämställs du med företagare och din rätt till ersättning är begränsad. Om vi bedömer att ditt uppdrag är osjälvständigt jämställs du med en anställd.

Omständigheter som avgör

Det är flera saker som påverkar om du kan bedömas vara uppdragstagare. Här får du de vanligaste.

  • Hur många uppdragsgivare du har.
  • Om ditt uppdrag är tillfälligt.
  • Om du kan överlåta arbetet helt eller delvis till någon annan.
  • Om du kan utföra arbete åt någon annan samtidigt som du har uppdraget.
  • Om du kan bestämma arbetsplats och arbetstid själv.
  • Om du själv står för utgifterna vid arbetets utförande.
  • Om du använder egna redskap och maskiner.
  • Om du har fått personligt tillstånd av någon myndighet eller registrerat egen firma för att kunna utföra uppdraget.

Enskilda bedömningar

Varje enskilt fall bedöms alltid separat. När vi ser på om du kan betraktas som självständig eller osjälvständig uppdragstagare tittar vi på alla omständigheter som gäller din situation.

Företag och a-kassa


Du är enligt villkoren för a-kassa företagare om du arbetar i, eller har ett väsentligt inflytande över, ett företag som du äger, är delägare i eller som du sitter i styrelsen för. Du kan även anses vara företagare trots att du inte har ett inregistrerat företag.

Företag och a-kassa

Egenanställningsföretag

Det finns uppdragsgivare som bara vill anlita uppdragstagare som har F-skatt. Därför förekommer det att frilansare med A-skatt som utför tillfälliga uppdrag åt olika uppdragsgivare ansluter sig till ett egenanställningsföretag.

Egenanställningsföretag