Studier och a-kassa

När du är klar med dina studier kan du få a-kassa om du inte har ett jobb direkt. Du kan också under vissa förutsättningar få ersättning från oss om du studerar i liten omfattning.

Happy student working on an assignment in a classroom

Klar med studierna

Att vara klar med studierna innebär

  • antingen att du helt har avslutat dina studier och inte heller har planer på att fortsätta studera något annat
  • eller att du har avbrutit studierna och inte har konkreta planer på att återuppta dem eller börja studera något annat.

Vi får därför inte betala ut ersättning till dig under perioder mellan olika utbildningar. Om du har mindre delar kvar av dina studier bedömer vi om studierna ändå kan anses vara klara eller inte.

Studera i liten omfattning

Deltidsstudier tillsammans med ersättning

Om du studerar på högst 50 procent kan du få ersättning samtidigt under högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod om du uppfyller följande villkor:

  • Du får inte ha avslutat ditt tidigare arbete på grund av studierna.
  • Studierna får inte hindra dig från att aktivt söka och ta ett heltidsarbete.
  • Om du finansierar, eller har finansierat, dina studier med någon form av studiestöd ska du före arbetslösheten ha studerat på utbildningen i minst 15 veckor samtidigt som du arbetade.

Heltidsstudier tillsammans med ersättning

Om du studerar på heltid kan du få ersättning under högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod om du uppfyller följande villkor:

  • Du får inte ha slutat ditt tidigare arbete på grund av studierna.
  • Studierna får inte hindra dig från att aktivt söka och ta ett heltidsarbete.
  • Du får inte finansiera eller ha finansierat utbildningen med någon form av studiestöd.
  • Före arbetslösheten ska du ha studerat på utbildningen i minst 15 veckor samtidigt som du arbetade heltid.

A-kassa efter examen

Det är vanligt att det uppstår ett glapp mellan examen och den första anställningen. Om du till exempel tar examen i juni kanske du börjar på ditt första lärarjobb i augusti. Du som är med hos oss kan då söka jobb och samtidigt få ersättning från oss.

Läs mer om a-kassa efter examen

Börja studera

Vi kan ge dig ersättning samtidigt som du studerar, om studierna är begränsade. Det som är viktigt att tänka på är att vi måste godkänna din ansökan innan din kurs börjar. Skicka därför in din ansökan till oss så snart du blivit antagen.

Börja studera