Konkurs

Om företaget du arbetar på går i konkurs kan du normalt sett ta del av den statliga lönegarantin. Den kan täcka bland annat utbetalning av innestående lön, uppsägningslön och semesterersättning. Det är först när lönegarantin upphör som du kan söka ersättning från a-kassan.

Kort checklista över vad som händer och vad du behöver göra:

  1. Besked om konkurs
    Anmäl dig arbetslös på Arbetsförmedlingen. Du måste vara anmäld för att kunna få uppsägningslön genom den statliga lönegarantin.
  2. Beslut om lönegaranti
    När tingsrätten utsett en konkursförvaltare beslutar denne om du har rätt till lönegaranti och hur mycket pengar du i så fall kan få. Om och hur länge du omfattas av lönegarantin framgår av beslutet du får från konkursförvaltaren
  3. Begär uppgifter av konkursförvaltaren
    Det är konkursförvaltaren som ska ta fram de handlingar du behöver. Har du frågor om lönegarantin, din anställning eller löneutbetalningar är det konkursförvaltaren du ska vända dig till.

Sök ersättning från oss

Har du inte rätt till lönegaranti, eller när tiden med lönegaranti är slut, kan du ha rätt till ersättning från oss. Så snart lönegarantin har upphört kan du ansöka om ersättning.

Läs om hur du söker ersättning på sidan Söka ersättning.