Extraarbete

Extraarbete kallas ibland också för bisyssla. Vi räknar arbete som du har vid sidan av ditt ordinarie heltidsarbete som extraarbete, till exempel hos en annan arbetsgivare eller i ett eget företag. Du ska meddela oss om du har ett extraarbete, eftersom vi måste pröva om det påverkar din ersättning.

Godkänt extraarbete

Du måste alltid ansöka om att få ditt extraarbete godkänt i samband med det att du hamnar mellan jobb och påbörjar en ersättningsperiod. Ett godkänt extraarbete behöver du inte fylla i på dina tidrapporter, det påverkar inte hur mycket ersättning du kan få av oss när du är arbetslös.

Du kan fortsätta med ditt extraarbete utan att det påverkar din rätt till ersättning om du uppfyller följande:

  • Du tjänar högst 2 190 kronor i genomsnitt per vecka.
  • Ditt extraarbete hindrar dig inte från att ta ett lämpligt heltidsarbete.
  • Du kommer att arbeta extra parallellt med ett heltidsarbete under minst 12 månader.

Om du arbetar mer i företaget

Om du börjar arbeta mer i ditt företag är det inte längre ett godkänt extraarbete. Eftersom företagare inte har rätt till ersättning ger vi dig avslag på din ansökan om du arbetar mer.

Om du tjänar mer än 2190 kr

Tjänar du mer än 2 190 kronor per vecka minskar din ersättning med det belopp som överstiger 2 190 kronor. Det gäller oavsett om du är anställd eller arbetar i eget företag.

Företag och a-kassa


Du är enligt villkoren för a-kassa företagare om du arbetar i, eller har ett väsentligt inflytande över, ett företag som du äger, är delägare i eller som du sitter i styrelsen för. Du kan även anses vara företagare trots att du inte har ett inregistrerat företag.

Företag och a-kassa