Avgångsvederlag

Om du får avgångsvederlag från din arbetsgivare, saknar du rätt till ersättning från A-kassan under den tiden. För att vi ska kunna räkna ut hur många dagar du är kompenserad av avgångsvederlaget, är det viktigt att du skickar in underlag till oss så snart som möjligt. Det är också viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen för att skydda din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).

Hur länge räcker avgångsvederlaget?

När vi räknar ut hur många dagar du är kompenserad med avgångsvederlag, dividerar vi summan du fått med din tidigare inkomst. Du måste därför skicka in följande till oss:

  • Kopia på överenskommelsen om avgångsvederlag.
  • Arbetsgivarintyg för anställningens 12 senaste månader.

Den period som vi räknar fram, kan skilja sig från det som står i överenskommelsen eller det som du och din arbetsgivare räknat fram. Skicka därför in underlaget så snart som möjligt, så vi vet när och om du har rätt till ersättning.

Avgångsvederlag är jämställt med arbete

Tiden med avgångsvederlag är jämställt med arbete. Det innebär att du kan tillgodoräkna dig den tiden i ett arbetsvillkor, om du är arbetslös efter avgångsvederlagets slut.

Skydda din sjukpenninggrundande inkomst

Ersättningar från Försäkringskassan som föräldrapenning och sjukpenning, är baserad  på din sjukpenninggrundande inkomst. Du måste anmäla dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete inom tre månader, för att din sjukpenningsgrundande inkomst hos Försäkringskassan inte ska sänkas när du är utan arbete. Det gäller som huvudregel även för dig som är kompenserad med avgångsvederlag, men det finns undantag. Om du har frågor om detta ska du i första hand kontakta Försäkringskassan på telefonnummer 0771-524 524.

Läs mer på Försäkringskassans webb

Sjukpenninggrundande Inkomst

Mina sidor

I Mina sidor söker du ersättning från oss. Här kan du följa ditt ärende och se om vi behöver något mer från dig. Du kommer du åt det mesta som rör din ersättning vilken tid på dygnet som helst och kan enkelt rapportera din tid. Har du frågor om ersättning skickar du dem här.

Mina sidor