Tjänstledig

När du är tjänstledig är du fortfarande anställd och kan därför inte få ersättning från oss. Men det finns två undantag; tjänstledig på grund av hälsoskäl och tjänstledig från en deltidstjänst på grund av annat arbete.

Tjänstledig på grund av hälsoskäl

Om du har varit sjuk och fått pengar från Försäkringskassan i minst 180 dagar får du ibland inte mer sjukpenning från dem. Då kan du i vissa fall få ersättning från oss istället.

För att kunna få pengar från oss krävs det att:

 1. Du har beviljats tjänstledigt utan lön.
 2. Du inte kan återgå till vare sig tidigare arbete eller annat arbete hos din arbetsgivare.
 3. Försäkringskassan bedömer att du kan jobba med annat.
 4. Du anser själv att du kan och vill arbeta, vilket krävs för att uppfylla våra grundvillkor.

Dessa uppgifter behöver vi från dig

 1. Uppgift om tjänstledighet från din arbetsgivare.
 2. Läkarintyg som beskriver att din förmåga att arbeta är begränsad. Detta intyg finns oftast tillsammans med Försäkringskassans underlag.
 3. Beslut från Försäkringskassan som visar att du har arbetsförmåga mot arbetsmarknaden i stort.

Tjänstledig för annat arbete

Om du är tjänstledig från en deltidsanställning kan du ha rätt till ersättning från oss för den tid du inte arbetar när du uppfyller följande villkor:

 1. Du är tjänstledig från en deltidsanställning utan lön för att jobba med någonting annat i minst samma omfattning.
 2. Anställningarna går inte att kombinera.

För att vi ska kunna bedöma din rätt till ersättning behöver du lämna uppgifter som visar att de två villkoren gäller. Kontakta oss på Mina sidor.

E-tjänsten för ersättning ›

Logga in för att

 • söka ersättning och ställa frågor
 • ladda upp dokument och intyg
 • tidrapportera

 

Så söker du ersättning ›

 1. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen
 2. Ansök på Mina sidor
 3. Följ upp att göra-listan i Mina sidor
 4. Tidrapportera

Villkor för ersättning från a-kassa ›

För att vi ska kunna betala ut ersättning till dig om du står utan jobb behöver du uppfylla ett antal villkor.

De första villkoren vi tittar på är

Hur mycket pengar vi kan betala till dig beror på hur din tidigare situation sett ut.