Egenanställningsföretag

Det finns uppdragsgivare som bara vill anlita uppdragstagare som har F-skatt. Därför förekommer det att du som frilansare med A-skatt utför tillfälliga uppdrag åt olika uppdragsgivare genom att ansluta dig till ett egenanställningsföretag.

Egenanställningsföretaget fakturerar åt uppdragstagaren

Egenanställningsföretaget har F-skatt och fakturerar uppdragsgivarna mot viss provision, redovisar arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag och betalar sedan ut resten som lön till dig som uppdragstagare. Detta kallas för att du är egenanställd.

Faktureringssättet avgör inte

Om du anlitar ett egenanställningsföretag för att fakturera dina uppdragsgivare påverkar det inte vår bedömning av om du ska ses som anställd eller företagare.

Det som avgör om vi bedömer att du är företagare eller inte är din självständighet gentemot uppdragsgivaren.

Ta uppdrag ›

Arbetar du som uppdragstagare, konsult eller frilansare tittar vi på hur självständigt uppdraget är gentemot uppdragsgivaren.

Om ditt uppdrag är självständigt jämställs du med företagare och din rätt till ersättning är begränsad. Om vi bedömer att ditt uppdrag är osjälvständigt jämställs du med en anställd.

Företag och a-kassa ›

Du är enligt villkoren för a-kassa företagare om du arbetar i ett företag som du också har ett väsentligt inflytande över. Det ska också vara ett företag som du äger, är delägare i eller som du sitter i styrelsen för. Du kan även anses vara företagare trots att du inte har ett inregistrerat företag.