Ta uppdrag samtidigt med a-kassa

Att ta uppdrag kan ha effekt på hur mycket ersättning vi som a-kassa kan ge dig. Arbetar du som konsult, frilansare eller annan typ av uppdragstagare tittar vi på hur självständigt uppdraget är gentemot uppdragsgivaren.

Ta självständigt uppdrag = företag

Om ditt uppdrag är självständigt jämställs du med företagare och din rätt till ersättning är begränsad.

Ta osjälvständigt uppdrag = anställd

Om vi bedömer att ditt uppdrag är osjälvständigt jämställs du med en anställd.

Enskilda bedömningar

Varje enskilt fall bedöms alltid separat. När vi ser på om du kan betraktas som självständig eller osjälvständig uppdragstagare tittar vi på alla omständigheter som gäller din situation.

Omständigheter som avgör

Det är flera saker som påverkar om du kan bedömas vara uppdragstagare. Här får du de vanligaste.

  • Hur många uppdragsgivare du har.
  • Om ditt uppdrag är tillfälligt.
  • Om du kan överlåta arbetet helt eller delvis till någon annan.
  • Om du kan utföra arbete åt någon annan samtidigt som du har uppdraget.
  • Om du kan bestämma arbetsplats och arbetstid själv.
  • Om du själv står för utgifterna vid arbetets utförande.
  • Om du använder egna redskap och maskiner.
  • Om du har fått personligt tillstånd av någon myndighet eller registrerat egen firma för att kunna utföra uppdraget.

Starta företag - ingen a-kassa

Under tiden som du startar ett företag får vi inte ge dig ersättning alls. Tänk därför efter innan du startar företag när du står utan jobb.

Mer om företag och a-kassa

Egenanställningsföretag ›

Det finns uppdragsgivare som bara vill anlita uppdragstagare som har F-skatt. Därför förekommer det att du som frilansare med A-skatt utför tillfälliga uppdrag åt olika uppdragsgivare genom att ansluta dig till ett egenanställningsföretag.

Företag och a-kassa ›

Du är enligt villkoren för a-kassa företagare om du arbetar i, eller har ett väsentligt inflytande över, ett företag som du äger, är delägare i eller som du sitter i styrelsen för. Du kan även anses vara företagare trots att du inte har ett inregistrerat företag.