Studier och a-kassa

När du är klar med dina studier kan du få a-kassa om du inte har ett jobb direkt. Du kan också under vissa förutsättningar få ersättning från oss om du studerar i liten omfattning. Var uppmärksam på att du behöver uppfylla de tre första villkoren för ersättning.

glad_kvinnlig_student_1

Klar med studierna

Att vara klar med studierna innebär

  • antingen att du helt har avslutat dina studier och inte heller har planer på att fortsätta studera något annat
  • eller att du har avbrutit studierna och inte har konkreta planer på att återuppta dem eller börja studera något annat.

Om du har rester kvar på kurser eller oavslutade uppsatser är det bäst att du ser till att de sakerna är helt färdiga innan du söker a-kassa.

Kontakta oss om det du har kvar är små sista justeringar som inte kräver en insats från dig. Det kan till exempel handla om ett kursresultat som inte registrerats än. I vissa fall kan vi då godkänna dig för ersättning ändå.

Mer om avslutade studier

Studera i liten omfattning

Deltidsstudier tillsammans med ersättning

Om du studerar på högst 50 procent kan du få ersättning samtidigt under högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod om du uppfyller följande villkor:

  • Du ansöker på Mina sidor och får godkänt av oss innan du du börjar att studera.
  • Du får inte ha avslutat ditt tidigare arbete på grund av studierna.
  • Studierna får inte hindra dig från att aktivt söka och ta ett heltidsarbete.
  • Om du finansierar, eller har finansierat, dina studier med någon form av studiestöd ska du före arbetslösheten ha studerat på utbildningen i minst 15 veckor samtidigt som du arbetade.

Läs mer på sidan Börja studera ›

Heltidsstudier tillsammans med ersättning

Om du studerar på heltid kan du få ersättning under högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod om du uppfyller följande villkor:

  • Du får inte ha slutat ditt tidigare arbete på grund av studierna.
  • Studierna får inte hindra dig från att aktivt söka och ta ett heltidsarbete.
  • Du får inte finansiera eller ha finansierat utbildningen med någon form av studiestöd.
  • Före arbetslösheten ska du ha studerat på utbildningen i minst 15 veckor samtidigt som du arbetade heltid.

Villkoren för ersättning

Du behöver alltid uppfylla de tre första villkoren för ersättning, för att kunna få pengar från oss. Dessa är grundvillkoret, medlemsvillkoret och arbetsvillkoret.

A-kassa efter examen ›

Det är vanligt att det uppstår ett glapp mellan examen och den första anställningen. Om du till exempel tar examen i juni kanske du börjar på ditt första lärarjobb i augusti. Du som är med hos oss kan då söka jobb och samtidigt få ersättning från oss.

Börja studera ›

Vi kan ge dig ersättning samtidigt som du studerar, om studierna är begränsade. Det är viktigt att tänka på att vi alltid måste godkänna dina studier. Skicka därför in din ansökan så snart du blivit antagen.