Sjuk

Om du blir sjuk under en period med ersättning från a-kassan, är det Försäkringskassan som betalar ut ersättning. Om du blir sjuk av ditt jobb kan det vara möjligt att få pengar från oss genom ett särskilt villkor för tjänstledigt på grund av hälsoskäl.

Om du får ersättning från oss och blir sjuk ska du:

  • Sjukanmäla dig till Försäkringskassan din första sjukdag.
  • Rapportera att du är sjuk på dina tidrapporter.
  • Så snart du är frisk, friskanmäla dig till Försäkringskassan och börja fylla i tidrapporterna som vanligt igen.
Febertermometer

Om du inte kan jobba kvar på din arbetsplats utan att bli sjuk

Det kan vara möjligt att få ersättning från oss genom ett särskilt villkor för tjänstledigt på grund av hälsoskäl. För att vi ska kunna bedöma din rätt till ersättning behöver du lämna uppgifter som visar att du uppfyller villkoren. Kontakta oss på Mina sidor innan du gör något så berättar vi mer.

Läs om villkoren för tjänstledigt på grund av hälsoskäl.

Sjukersättning

Sjukersättning och aktivitetsersättning påverkar dina arbetsmöjligheter.

Kontakta oss på Mina sidor så förklarar vi hur det blir i din specifika situation.

E-tjänsten för ersättning ›

Logga in för att

  • söka ersättning och ställa frågor
  • ladda upp dokument och intyg
  • tidrapportera