Pension och a-kassa

Om du tar ut pension påverkar det din ersättning från a-kassan. Hur stor påverkan det blir beror på hur mycket pension du tar ut. I vissa fall kan det innebära att du inte har rätt till någon ersättning alls från oss. Därför är det bra om du kontaktar oss innan du bestämmer dig för att ta ut pension.

pension

Anmäl till oss att du tar ut pension

Börjar du ta ut pension samtidigt som du får ersättning måste du anmäla det till oss. Skicka in en kopia på pensionsbeslutet till oss.

Har du börjat ta ut pension och söker ersättning efter det måste du ange det när du skickar in din ansökan om ersättning. Bifoga en kopia på pensionsbeslutet.

Vi sänker din ersättning per dag så snart du blivit beviljad pension.

Allmän pension påverkar ersättningen från oss

Du kan ta ut allmän pension, inkomstpension, premiepension och i vissa fall tilläggspension, från och med 62 års ålder. Om du tar ut din allmänna pension innan du fyllt 66 år, minskar din ersättning med 1/22 av din månadspension per dag.

Tjänstepension påverkar ersättningen från oss

De flesta som arbetar har, utöver den allmänna pensionen, rätt till tjänstepension. Tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren, oftast enligt kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund. Man kan också avtala om en tidigare pensionsålder än 66. Det kallas i så fall avtalspension.

Tar du ut tjänstepension eller avtalspension innan du fyllt 66 år, minskar din ersättning med 1/22 av din månadspension per dag.

Privat pensionssparande påverkar inte ersättningen från oss

Det går bra att du börjar ta ut pengar från ditt privata pensionssparande utan att det påverkar din ersättning.

E-tjänsten för medlemskap ›

Logga in för att

  • ställa frågor om ditt medlemskap
  • skaffa autogiro
  • se och uppdatera uppgifter om ditt medlemskap

E-tjänsten för ersättning ›

Logga in för att

  • söka ersättning och ställa frågor
  • ladda upp dokument och intyg
  • tidrapportera