Konkurs och a-kassa

Om företaget du arbetar på går i konkurs kan du normalt sett ta del av den statliga lönegarantin och då dröjer det innan du kan få a-kassa. Lönegarantin kan täcka bland annat utbetalning av innestående lön, uppsägningslön och semesterersättning. När lönegarantin upphör kan du söka ersättning från a-kassan.

Konkurs och a-kassa - gör så här

1. Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen

Du ska anmäla dig direkt när du får besked om konkurs. Då kan du få uppsägningslön genom den statliga lönegarantin.

2. Se till att få ett beslut om lönegaranti

När tingsrätten utsett en konkursförvaltare beslutar denne om du har rätt till lönegaranti och hur mycket pengar du i så fall kan få. Om och hur länge du omfattas av lönegarantin framgår av beslutet du får från konkursförvaltaren.

3. Begär uppgifter av konkursförvaltaren

Konkursförvaltaren som ska ta fram de handlingar du behöver. Vänd dig till den personen om du har frågor om lönegarantin, din anställning eller löneutbetalningar.

Sök a-kassa när du inte får pengar genom lönegaranti

Har du inte rätt till lönegaranti kan du ha rätt till ersättning från oss. Det gäller också när tiden med lönegaranti är slut.

Sök därför ersättning från oss när du inte får pengar genom lönegarantin.

Mer om att söka ersättning.

Så söker du ersättning ›

  1. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen
  2. Ansök på Mina sidor
  3. Följ upp att göra-listan i Mina sidor
  4. Tidrapportera

Företag och a-kassa ›

Du är enligt villkoren för a-kassa företagare om du arbetar i ett företag som du också har ett väsentligt inflytande över. Det ska också vara ett företag som du äger, är delägare i eller som du sitter i styrelsen för. Du kan även anses vara företagare trots att du inte har ett inregistrerat företag.

E-tjänsten för ersättning ›

Logga in för att

  • söka ersättning och ställa frågor
  • ladda upp dokument och intyg
  • tidrapportera