A-kassa när du ska jobba utomlands

Du kan få ersättning från a-kassan även när du ska jobba utomlands om det är i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, men du omfattas som huvudregel av det landets lagstiftning och arbetslöshetsförsäkring. Du ska alltså skaffa dig rätt till a-kassa från det land du jobbar i. Om du är arbetslös efter arbete i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz har du möjlighet att söka ersättning från oss.

Ikon föreställande ljusblå jordglob.

Råd till dig om a-kassa när du ska jobba utomlands

  • Se först till att du är med i ditt nya lands a-kassa/försäkringssystem.
  • Var kvar som medlem hos oss tills allt är klart i det nya landet.
  • Bli medlem hos oss igen så snart du är tillbaka i Sverige.
  • Om du arbetar i både Sverige och ett annat EU/EES-land eller Schweiz behöver du kontakta Försäkringskassan.
  • Kontakta Försäkringskassan om du är osäker.

Om du arbetar i två länder

Om du samtidigt arbetar i Sverige och ett annat EU/EES-land eller i Schweiz ska du kontakta Försäkringskassan. Det behöver du göra för att de ska kunna se vilket lands försäkring som du ska tillhöra. Om du fortsatt ska tillhöra den svenska försäkringen kommer du att få intyget A1 av Försäkringskassan. En kopia av det intyget ska du sedan skicka in till oss, om du fortsatt söker ersättning.

Det viktigt att du kontaktar Försäkringskassan om du arbetar både i Sverige och i ett annat land. Detta eftersom deras beslut inte bara påverkar din rätt till ersättning från a-kassan utan även kan påverka din rätt till ersättning från Försäkringskassan om du till exempel blir sjuk.

Skaffa dig trygghet i det nya landet

Innan du avslutar ditt medlemskap hos oss ska du se till att du har skaffat dig tillgång till ditt nya lands försäkringssystem.

Kontakta Försäkringskassan i första hand

Om du har frågor kring jobb i andra EU-länder ska du i första hand kontakta Försäkringskassan på telefon 0771-17 90 00.

Medlem utomlands ›

Om du arbetar i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz omfattas du som huvudregel av det landets lagstiftning och arbetslöshetsförsäkring. Säkra att du är del av det nya landets försäkring innan du avslutar medlemskapet hos oss.

Sökanderesa ›

Om du är arbetslös har du möjlighet att söka arbete på plats i ett annat EU/EES- land eller i Schweiz under 3 månader och samtidigt behålla din ersättning från oss. Att göra det kallas för att göra en sökanderesa.

En sökanderesa kräver

  • Intyg u2.
  • Att resan är beviljad innan du åker.
  • Att du snabbt anmäler dig på arbetsförmedlingen i det land där du söker jobb.
  • Att du är tillbaka i Sverige i tid.

När du har jobbat utomlands ›

Du kan få tillgodoräkna den tid som du arbetat utomlands om du omfattas av den svenska arbetslöshetsförsäkringen.