Uppehåll i företag

Om du gör ett uppehåll i ditt företag eller avvecklar det kan vi ge dig ersättning. Som underlag för att beräkna ersättningen använder vi Skatteverkets uppgifter om taxerad inkomst i företaget och de uppgifter som du lämnar till oss när du söker ersättning.

Uppehåll i företaget

Om du gör ett uppehåll i din verksamhet kan du få ersättning trots att du är företagare. Ett uppehåll innebär att du intygar att varken du eller någon annan arbetar i företaget. Undantaget är nödvändiga åtgärder på grund av oväntade händelser.

Ingen ersättning om du startar upp igen

Om du startar upp din verksamhet i företaget igen måste du vara verksam i minst fem år innan du kan få ersättning från oss vid ett nytt uppehåll. Det gäller också om en närstående person till dig börjar arbeta i företaget igen.

Uppehåll i företag

Om du gör ett uppehåll i ditt företag eller avvecklar det kan vi ge dig ersättning. Som underlag för att beräkna ersättningen använder vi Skatteverkets uppgifter om taxerad inkomst i företaget och de uppgifter som du lämnar till oss när du söker ersättning.

Uppehåll i företaget

Om du gör ett uppehåll i din verksamhet kan du få ersättning trots att du är företagare. Ett uppehåll innebär att du intygar att varken du eller någon annan arbetar i företaget. Undantaget är nödvändiga åtgärder på grund av oväntade händelser.

 

Särskilda villkor om du gör flera uppehåll

Du som företagare har rätt att få ersättning under tid då du inte arbetar i ditt företag. Under 2020 till och med 2022 kan du ha flera uppehåll i ditt företag och få ersättning. Det är tack vare särskilda villkor i samband med covid-19.

I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år efter att du har återupptagit verksamheten, för att kunna få ersättning från oss under tid du inte arbetar i ditt företag. Detta kan vi nu tillfälligt bortse från. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Bli medlem >

Ansök direkt med BankID

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.

Har du inget BankID? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

Företag och a-kassa ›

Du är enligt villkoren för a-kassa företagare om du arbetar i ett företag som du också har ett väsentligt inflytande över. Det ska också vara ett företag som du äger, är delägare i eller som du sitter i styrelsen för. Du kan även anses vara företagare trots att du inte har ett inregistrerat företag.

Avveckla företag ›

Du har möjlighet att få ersättning om du avvecklar företaget. Däremot kan du inte få ersättning om du bara överlåter ditt företag och fortsätter som anställd.