Uppehåll i företag

Om du gör ett uppehåll i ditt företag eller avvecklar det kan vi ge dig ersättning. Som underlag för att beräkna ersättningen använder vi Skatteverkets uppgifter om taxerad inkomst i företaget och de uppgifter som du lämnar till oss när du söker ersättning.

Uppehåll i företaget

Om du gör ett uppehåll i din verksamhet kan du få ersättning trots att du är företagare. Ett uppehåll innebär att du intygar att varken du eller någon annan arbetar i företaget. Undantaget är nödvändiga åtgärder på grund av oväntade händelser.

Ingen ersättning om du startar upp igen

Om du startar upp din verksamhet i företaget igen måste du vara verksam i minst fem år innan du kan få ersättning från oss vid ett nytt uppehåll. Det gäller också om en närstående person till dig börjar arbeta i företaget igen.

Uppehåll i företag

Om du gör ett uppehåll i ditt företag eller avvecklar det kan vi ge dig ersättning. Som underlag för att beräkna ersättningen använder vi Skatteverkets uppgifter om taxerad inkomst i företaget och de uppgifter som du lämnar till oss när du söker ersättning.

Uppehåll i företaget

Om du gör ett uppehåll i din verksamhet kan du få ersättning trots att du är företagare. Ett uppehåll innebär att du intygar att varken du eller någon annan arbetar i företaget. Undantaget är nödvändiga åtgärder på grund av oväntade händelser.

 

Särskilda villkor om du gör flera uppehåll

Du som företagare har rätt att få ersättning under tid då du inte arbetar i ditt företag. Under 2020 till och med 2023 kan du ha flera uppehåll i ditt företag och få ersättning. Det är tack vare särskilda villkor i samband med covid-19.

I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år efter att du har återupptagit verksamheten, för att kunna få ersättning från oss under tid du inte arbetar i ditt företag. Detta kan vi nu tillfälligt bortse från. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Bli medlem >

Ansök direkt med BankID

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.

Har du inget BankID? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.