Deltidsföretag

Vi bedömer att du har ett deltidsföretag när du har arbetat minst sex månader deltid och samtidigt varit verksam i ditt företag på deltid. Om deltidsanställningen upphör kan du få pengar från oss.

Du måste uppfylla följande villkor för att vi ska kunna godkänna ditt företag som deltidsföretag:

  • Du får högst ha arbetat 10 timmar per vecka i företaget och ska minst ha arbetat 17 timmar per vecka i en anställning.
  • Den genomsnittliga inkomsten i företaget får inte överstiga 3600 kronor per vecka före skatt. Vi beräknar inkomsten i företaget på den senast taxerade inkomsten från Skatteverket.
  • Du ska tidrapportera arbetet i företaget.

Arbetar du i ditt deltidsföretag och samtidigt får ersättning av oss i en vecka räknar vi av 1 vecka från dina 60 deltidsveckor.

Företag och a-kassa ›

Du är enligt villkoren för a-kassa företagare om du arbetar i ett företag som du också har ett väsentligt inflytande över. Det ska också vara ett företag som du äger, är delägare i eller som du sitter i styrelsen för. Du kan även anses vara företagare trots att du inte har ett inregistrerat företag.

Avveckla företag ›

Du har möjlighet att få ersättning om du avvecklar företaget. Däremot kan du inte få ersättning om du bara överlåter ditt företag och fortsätter som anställd.