Avveckla företag

Du har möjlighet att få ersättning om du avvecklar företaget. Däremot kan du inte få ersättning om du bara överlåter ditt företag och fortsätter som anställd.

Skilj dig helt från företaget

Vi kan bara betala pengar till dig om du inte alls arbetar i företaget och du får heller inte ha något som helst inflytande över företaget. För att du ska ha möjlighet att få ersättning från oss måste din personliga verksamhet upphöra i företaget, annars bedöms du fortfarande vara företagare enligt villkoren.

Företag och a-kassa ›

Du är enligt villkoren för a-kassa företagare om du arbetar i ett företag som du också har ett väsentligt inflytande över. Det ska också vara ett företag som du äger, är delägare i eller som du sitter i styrelsen för. Du kan även anses vara företagare trots att du inte har ett inregistrerat företag.

Egenanställningsföretag ›

Det finns uppdragsgivare som bara vill anlita uppdragstagare som har F-skatt. Därför förekommer det att du som frilansare med A-skatt utför tillfälliga uppdrag åt olika uppdragsgivare genom att ansluta dig till ett egenanställningsföretag.