Förslag att förlänga den förstärkta a-kassan till 2022

A-kassan är förstärkt på flera punkter under resten av 2020. I budgetpropositionen hösten 2020 föreslår regeringen att förlänga det mesta av den förstärkta a-kassan till och med 2022.

Läs mer på sidan Förstärkt a-kassa

Företag och a-kassa

Företag och a-kassa går i vissa fall att kombinera. Du är företagare enligt villkoren för a-kassa om du arbetar i ett företag som du har ett väsentligt inflytande över. Det ska också vara ett företag som du äger eller är delägare i eller som du sitter i styrelsen för. Du kan även anses vara företagare trots att du inte har ett inregistrerat företag.

Företag och a-kassa, fyra möjligheter

  1. Om du får ditt företag godkänt som ett extraarbete, som du redan har arbetat med under minst 12 månader.
  2. Om du får ditt företag godkänt som ett så kallat deltidsföretag.
  3. Om du har ett uppehåll i din verksamhet.
  4. Om du avvecklar företaget.

I alla dessa fyra fall kan du som företagare ha möjlighet att få ersättning från oss.

Bli medlem >

Ansök direkt med e-legitimation

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.

Saknar du e-legitimation? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

Ikon föreställande en potfölj

Att starta företag kan påverka din rätt till ersättning

Att starta upp ett eget företag kan påverka din rätt till arbetslöshetsersättning. Tänk därför efter innan du startar företag om du står utan jobb. Hör av dig till oss om du planerar att starta eget företag och har arbetslöshetsersättning.

Aktivitetsstöd genom Arbetsförmedlingen

Det finns andra möjligheter till ekonomiskt stöd än att få ersättning från oss när du startar företag. Till exempel kan du söka aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen när du startar ett eget företag.

Kontakta Arbetsförmedlingen direkt för mer information.

Läs om Försäkringskassans roll vid aktivitetsstöd.

Extraarbete ›

Extraarbete kallas ibland också för bisyssla. Vi räknar arbete som du har vid sidan av ditt ordinarie heltidsarbete som extraarbete, till exempel hos en annan arbetsgivare eller i ett eget företag. Du ska meddela oss om du har ett extraarbete, eftersom vi måste pröva om det påverkar din ersättning.

Deltidsföretag ›

Vi bedömer att du har ett deltidsföretag när du har arbetat minst sex månader deltid och samtidigt varit verksam i ditt företag på deltid. Om deltidsanställningen upphör kan du få pengar från oss.

Ta uppdrag ›

Arbetar du som uppdragstagare, konsult eller frilansare tittar vi på hur självständigt uppdraget är gentemot uppdragsgivaren.

Om ditt uppdrag är självständigt jämställs du med företagare och din rätt till ersättning är begränsad. Om vi bedömer att ditt uppdrag är osjälvständigt jämställs du med en anställd.

Uppehåll i företag ›

Om du gör ett uppehåll i ditt företag eller avvecklar det kan vi ge dig ersättning.

Som underlag för att beräkna ersättningen använder vi Skatteverkets uppgifter om taxerad inkomst i företaget och de uppgifter som du lämnar till oss när du söker ersättning.

Avveckla företag ›

Du har möjlighet att få ersättning om du avvecklar företaget. Däremot kan du inte få ersättning om du bara överlåter ditt företag och fortsätter som anställd.