Föräldraledig

Är du arbetslös och nyss fått barn, eller kommer du snart få barn? Vi reder ut vad som gäller för dig som är arbetssökande och planerar att vara föräldraledig.

Kvinna med sovande bebis i famnen sitter i soffan med laptop i knät.

Föräldraledig på heltid

Om du får ersättning från oss men ska vara helt föräldraledig räknas du inte längre som arbetssökande. I så fall ska du meddela Arbetsförmedlingen det och sluta tidrapportera till oss.

Om du har haft ett uppehåll i din ersättning från a-kassan på grund av föräldraledighet på heltid men fortfarande är arbetssökande efter föräldraledigheten, får du som regel fortsätta på samma ersättningsperiod som du hade innan föräldraledigheten.

Det är från Försäkringskassan som du söker föräldrapenning under din tid som föräldraledig.

Föräldraledig på deltid

Om du arbetar deltid och tar ut föräldraledighet på deltid, kan välja mellan att:

  • ta ut din ledighet på den arbetslösa tiden, eller
  • ta ut din ledighet under den tiden du har arbete.

Föräldraledig enstaka dagar under en ersättningsperiod

Om du behöver vara föräldraledig eller ta ut VAB under en pågående ersättningsperiod, ska du fylla i detta på dina tidrapporter vid Sjuk/FP. Det gäller även lördagar och söndagar.

Arbetslös efter föräldraledigheten

Jobbade du året innan och fram till det att du började ta ut föräldrapenning finns förutsättningar för att få en bra ersättning från oss.

  • Tid med föräldrapenning är tid som kan hoppas över om du tagit ut föräldrapenning minst halva månaden.
  • Tid för vård av barn under två år kan också hoppas över. Är du till exempel hemma med ett litet barn på heltid men tar bara ut föräldrapenning tre dagar per vecka bortser vi från all den tiden.

Detta gör att du lättare uppfyller ett arbetsvillkor och ökar möjligheten för inkomstbaserad ersättning.

Dessutom kan du som har barn under 18 år få fler ersättningsdagar än de som ingår i en vanlig ersättningsperiod. Läs mer på sidan ersättningsdagar.

Så söker du ersättning ›

  1. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen
  2. Ansök på Mina sidor
  3. Följ upp att göra-listan i Mina sidor
  4. Tidrapportera

Tid som kan hoppas över ›

Tid som kan hoppas över är tid som vi av olika anledningar inte räknar med i arbetsvillkoret. I vissa fall kan du få räkna in arbetsdagar som ligger längre tillbaka i tiden än 12 månader. Tid som kan hoppas över är begränsad till 5 år. Ett arbetsvillkor kan alltså som längst ligga 6 år tillbaka i tiden.