Ferielön

Ferielön är lön som du som lärare med ferietjänst har arbetat in under läsåret för att kunna vara ledig på sommaren. Har du haft en anställning med ferielön under läsåret har du alltså tjänat in lön för hela eller delar av sommarlovet. Din rätt till ersättning är därför begränsad under hela eller delar av sommaren. Liknande regler gäller för dig som är anställd med uppehållslön eller tjänstgöringsfri tid.

Begränsad ersättning på sommaren

Du som arbetat heltid som lärare under hela läsåret är som regel kompenserad med ferielön hela sommaruppehållet. Det betyder också att du saknar rätt till ersättning från oss under hela sommaren.

Om du inte har arbetat hela läsåret eller inte har arbetat heltid kan du ha rätt till ersättning för delar av sommaren. Vi räknar ut hur det ser ut i just din situation.

Uppehållslön och tjänstgöringsfri tid

För dig som är anställd med uppehållslön eller med så kallad tjänstgöringsfri tid gäller liknande regler som för dig som är anställd med ferielön. Det betyder att även du har begränsad rätt till ersättning under sommaren. Kontakta oss om du vill veta mer.

Två exempel

1. Du har arbetat på hösten, men inte på vårterminen

ferielon1
  1. Du arbetar in ferielön under höstterminen och får den oftast utbetald med slutlönen.
  2. Du har inget jobb på vårterminen och får ersättning från oss.
  3. Sommaren kommer och du har oftast redan fått ferielön. Därför får du ingen ersättning från oss under halva sommaren.
  4. Du får åter ersättning från oss.

2. Du har arbetat under vårterminen

ferielon2
  1. Du arbetar in ferielön under vårterminen och får den oftast utbetald med slutlönen.
  2. Sommaren kommer och du har oftast redan fått ferielön. Därför får du ingen ersättning från oss under halva sommaren.
  3. Du får ersättning från oss.

Ferielönens fördelar

Ferielön bidrar till att du lättare uppfyller arbetsvillkoret och då öppnas en möjlighet till en högre, inkomstbaserad ersättning.

Ferielönen gör också att den inkomst som ligger till grund för ersättningen per dag kan bli högre.