Extraarbete eller bisyssla

Extraarbete kallas ibland också för bisyssla. Vi räknar arbete som du har vid sidan av ditt ordinarie heltidsarbete som extraarbete, till exempel hos en annan arbetsgivare eller i ett eget företag. Du ska meddela oss om du har ett extraarbete, eftersom vi måste pröva om det påverkar din ersättning.

Godkänt extraarbete

  • Du måste alltid ansöka om att få ditt extraarbete godkänt när du står arbetslös och påbörjar en ersättningsperiod.
  • Ett godkänt extraarbete behöver du inte fylla i på dina tidrapporter, det påverkar inte din ersättning.
  • Du kan fortsätta med ditt extraarbete utan att det påverkar din rätt till ersättning om du uppfyller följande:
  1. Du tjänar högst 3 060 kronor i genomsnitt per vecka.
  2. Ditt extraarbete hindrar dig inte från att ta ett lämpligt heltidsarbete.
  3. Du ska ha arbetat extra parallellt med ett heltidsarbete under minst 12 månader.

Om du arbetar mer i företaget

Om du börjar arbeta mer i ditt företag är det inte längre ett godkänt extraarbete. Eftersom företagare inte har rätt till ersättning ger vi dig avslag på din ansökan om du arbetar mer.

Om du tjänar mer än 3060 kr

  • Om du har ett företag som extraarbete och tjänar mer än 3060 minskar vi ersättningen med det belopp som överstiger 3060.
  • Om du tjänar mer än 3060 i veckan i en anställning som du har som extraarbete kan vi inte godkänna deltidsanställningen som ett extraarbete. Då ska arbetet fyllas i på tidrapporterna.

Företag och a-kassa ›

Du är enligt villkoren för a-kassa företagare om du arbetar i ett företag som du också har ett väsentligt inflytande över. Det ska också vara ett företag som du äger, är delägare i eller som du sitter i styrelsen för. Du kan även anses vara företagare trots att du inte har ett inregistrerat företag.

Att starta företag kan påverka din rätt till ersättning

Att starta upp ett eget företag kan påverka din rätt till arbetslöshetsersättning. Tänk därför efter innan du startar företag om du står utan jobb. Hör av dig till oss om du planerar att starta eget företag och har arbetslöshetsersättning.

Mer om företag och a-kassa