Uppsägning från deltidsarbete

Om du väljer att lämna ditt deltidsarbete när dina 60 deltidsveckor är slut kan du i vissa fall få fortsatt ersättning från oss.

Det är viktigt att du i så fall tänker på att:

  • du måste söka arbete motsvarande den tid du har intygat att du vill och kan arbeta.
  • din inkomst från arbetet du lämnar ska vara lägre än ersättningen du kan få från oss.

Kontakta oss innan du säger upp dig

Det är viktigt att du kontaktar oss innan du säger upp dig. Vi behöver reda ut om du har giltiga skäl att säga upp dig när dina deltidsveckor är slut.

Egen uppsägning ›

Om du själv säger upp dig eller orsakar uppsägning från arbetsgivaren, riskerar du att bli avstängd från din rätt till ersättning under 9 veckor (45 ersättningsdagar).

När dina deltidsveckor är slut ›

När dina 60 deltidsveckor är slut får du ingen ersättning från oss under de veckor du arbetar. Det gäller oavsett om du arbetar i en anställning eller i ett deltidsföretag.