Säga upp sig och få a-kassa

Att säga upp sig själv gör det svårare att få a-kassa direkt när du söker nytt jobb. Om du själv säger upp dig eller orsakar uppsägning från arbetsgivaren, riskerar du nämligen att bli avstängd från din rätt till ersättning under 9 veckor (45 ersättningsdagar).

Skriv in dig på Arbetsförmedlingen första dagen du står utan jobb!

För att dina avstängningsdagar ska börja räknas av behöver du skriva in dig på Arbetsförmedlingen första dagen efter att din anställning upphört. Dessutom behöver du söka ersättning från oss och börja skicka in tidrapporter.

Skäl till nio veckors avstängning

 1. Du lämnar ditt arbete utan giltig anledning.
 2. Du blir uppsagd på grund av ditt uppträdande.
 3. Du lämnar ett arbetsmarknadspolitiskt program utan giltigt skäl.
 4. Du uppträder på ett sådant sätt att Arbetsförmedlingen återkallar en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Om du har giltiga skäl blir du inte avstängd

För att slippa avstängning krävs det mycket starka skäl och du måste alltid kunna styrka dina skäl med intyg.

Giltiga skäl för uppsägning kan vara:

 • Om du har ett läkarintyg om att du blir sjuk av ditt arbete och din arbetsgivare styrker att de inte kan erbjuda dig andra arbetsuppgifter.
 • Om din arbetsplats flyttar så långt att det är omöjligt för dig att dagpendla eller att flytta med.
 • Om du kan intyga att du är utsatt för mobbning eller trakasserier på din arbetsplats och det inte har blivit bättre trots insatser.
 • Om arbetsgivaren inte betalar ut den lön som ni kommit överens om.
 • Om dina 60 deltidsveckor är slut och du tackar nej till en anställning där inkomsten är lägre än vad du kan få i ersättning från oss om du är arbetslös på heltid.

Läs mer om vad som händer när deltidsveckorna är slut

Säger du upp dig flera gånger

Om du har sagt upp dig eller själv orsakat din uppsägning får det olika konsekvenser beroende på om du blivit avstängd av samma orsak tidigare:

 1. Första gången riskerar du att bli avstängd från ersättning under 45 dagar.
 2. Andra gången riskerar du att bli avstängd från ersättning under 45 dagar.
 3. Tredje gången kan du helt förlora rätten till ersättning tills du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Om det program du avslutat eller det jobb du sagt upp dig från skulle pågått högst 10 dagar blir du avstängd i 20 dagar istället för 45.

Uppsägning från deltidsarbete

Om du väljer att lämna ditt deltidsarbete när dina 60 deltidsveckor är slut kan du i vissa fall få fortsatt ersättning från oss.

Uppsägning från deltidsarbete

Frågor och svar om egen uppsägning

Våra svar på vanliga frågor om egen uppsägning.

Karensdagar

Du måste ha varit arbetslös i sammanlagt 6 vardagar innan du kan få någon ersättning. Dessa dagar kallas karensdagar. Detta gäller för varje ny ersättningsperiod du påbörjar.

Karensdagar