Säga upp sig själv och få a-kassa

Du kan få a-kassa även om du säger upp dig själv. I normala fall får du vänta i 45 dagar innan du får ersättning. På den här sidan kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som vill säga upp dig från ditt arbete.

45 avstängningsdagar innan du får ersättning

När du säger upp dig själv, eller själv gör så att arbetsgivaren säger upp dig, får du i normala fall 45 så kallade avstängningsdagar innan du kan få a-kassa. Det innebär att det tar ungefär nio veckor innan du kan få ersättning. Har du föräldrapenning eller sjukpenning kan det ta längre tid att nå upp i 45 avstängningsdagar, eftersom det bara är de dagar du skulle ha jobbat som räknas.

Det finns olika skäl som kan leda till de 45 avstängningsdagarna:

  • Du lämnar ditt arbete utan giltig anledning.
  • Du blir uppsagd på grund av ditt uppträdande.
  • Du lämnar ett arbetsmarknadspolitiskt program utan giltigt skäl.
  • Du uppträder på ett sätt som gör att Arbetsförmedlingen återkallar en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Skriv in dig på Arbetsförmedlingen första dagen du står utan jobb!

För att dina avstängningsdagar ska börja räknas av behöver du skriva in dig på Arbetsförmedlingen första dagen efter att din anställning upphört. Dessutom behöver du söka ersättning från oss och börja skicka in tidrapporter.

Om du har giltiga skäl blir du inte avstängd

För att inte bli avstängd i 45 dagar behöver du ha ett giltigt skäl för uppsägning. Skälet behöver vara styrkt med ett intyg.

Giltiga skäl för uppsägning kan vara:

  • Du har ett läkarintyg om att du blir sjuk av ditt arbete och din arbetsgivare styrker att de inte kan erbjuda dig andra arbetsuppgifter.
  • Din arbetsplats flyttar och det är omöjligt för dig att dagpendla eller att flytta med.
  • Du kan intyga att du är utsatt för mobbning eller trakasserier på din arbetsplats som inte har blivit bättre trots insatser, och att omplacering inte är möjligt.
  • Arbetsgivaren betalar inte ut den lön som ni kommit överens om.
  • Dina 60 deltidsveckor är slut och du tackar nej till en anställning där inkomsten är lägre än vad du kan få i ersättning från oss om du är arbetslös på heltid.
  • Du och din arbetsgivare kommer överens om att din anställning ska avslutas. En sådan överenskommelse behöver vara personlig och vara på arbetsgivarens initiativ.