Avgångsvederlag

Om du får avgångsvederlag från din arbetsgivare, har du inte rätt till ersättning från en a-kassa under den tiden. Men anmäl dig ändå till Arbetsförmedlingen så snart din anställning upphört och Sök ersättning från oss.

Ersättning efter avgångsvederlag

  • Skriv in dig på Arbetsförmedlingen för att skydda din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).
  • Sök sedan ersättning från oss och skicka in underlag så snart som möjligt. Då kan vi räkna ut hur många dagar du är kompenserad av avgångsvederlaget och förbereda förutsättningarna för a-kassa efter det.

Skydda din sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Ersättning från Försäkringskassan som föräldrapenning och sjukpenning, är baserad  på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Du måste anmäla dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete inom tre månader, för att din SGI hos Försäkringskassan inte ska sänkas när du är utan arbete. Det gäller som huvudregel även för dig som är kompenserad med avgångsvederlag, men det finns undantag.

Om du har frågor ska du i första hand kontakta Försäkringskassan.

Hur länge räcker avgångsvederlaget?

När vi räknar ut hur många dagar du är kompenserad med avgångsvederlag, dividerar vi summan du fått med din tidigare inkomst. Du måste därför skicka in följande till oss:

  • Kopia på överenskommelsen om avgångsvederlag.
  • Arbetsgivarintyg för anställningens 12 senaste månader.

Den period som vi räknar fram, kan skilja sig från det som står i överenskommelsen eller det som du och din arbetsgivare räknat fram. Skicka därför in underlaget så snart som möjligt, så vi vet när och om du har rätt till ersättning.

Avgångsvederlag är jämställt med arbete

Tiden med avgångsvederlag är jämställt med arbete. Det innebär att du kan tillgodoräkna dig den tiden i ett arbetsvillkor, om du är fortfarande står utan jobb efter avgångsvederlagets slut.

Mina sidor

I Mina sidor söker och sköter du allt kring din ersättning från oss. Du kommer du åt det mesta som rör din ersättning vilken tid på dygnet som helst och kan enkelt rapportera din tid. Har du frågor om ersättning skickar du dem här.

Mer om Mina sidor

Söka ersättning

Följ vår guide för att söka ersättning från a-kassan.

Kom ihåg att först anmäla dig på Arbetsförmedlingen. Det gör du direkt på deras webbplats.

Söka ersättning