När dina deltidsveckor är slut

När dina 60 deltidsveckor är slut får du ingen ersättning från oss under de veckor du arbetar. Det gäller oavsett om du arbetar i en anställning eller i ett deltidsföretag.

Arbeta deltid utan ersättning

När dina 60 deltidsveckor är slut, kan du välja att fortsätta arbeta utan ersättning från a-kassan de veckor du arbetar. Du får bara ersättning för de veckor du är helt arbetslös. Du får ett beslut från oss om att dina deltidsveckor är slut.

Tänk på att:

  • Om du är anställd på en viss procent behöver du inte längre tidrapportera.
  • Om du har en timanställning ska du fortsätta tidrapportera precis som vanligt. Du får ersättning för de veckor du är helt arbetslös.

Veckor du är helt arbetslös

Vi kan fortsätta betala ut ersättning för veckor som du är helt arbetslös om du inte kommit upp i sammanlagt 300/450 dagar. Efter det prövar vi om du uppfyller villkoren för en ny ersättningsperiod. Varje ny ersättningsperiod innehåller 60 deltidsveckor.

Kontakta oss om du har ett deltidsföretag

Du kan ha rätt till ersättning när dina deltidsveckor är slut, om ditt deltidsföretag upphör tillfälligt eller definitivt. Vi utreder alltid om du har rätt till ersättning när du avvecklar eller gör ett uppehåll i ditt företag. Mer information finns på sidan Företag och a-kassa.

Kontakta oss om du har frågor om hur du ska göra med ditt företag när dina deltidsveckor börjar ta slut.

Deltidsföretag

Vi bedömer att du har ett deltidsföretag när du har arbetat minst 6 månader deltid och samtidigt varit verksam i ditt företag på deltid. Om deltidsanställningen upphör kan du få pengar från oss.

Deltidsföretag

Uppsägning från deltidsarbete

Om du väljer att lämna ditt deltidsarbete när dina 60 deltidsveckor är slut kan du i vissa fall få fortsatt ersättning från oss.

Uppsägning från deltidsarbete