Arbeta deltid

Arbeta deltid och få a-kassa är möjligt under 60 veckor. Det gäller både om du är timanställd eller arbetar på en bestämd procent. Regeln för deltid och a-kassa, den så kallade 60-veckorsregeln, är neutral för om du arbetar få eller många timmar per vecka.

Då drar vi deltidsveckor

  • Varje vecka du jobbar deltid och får a-kassa räknar vi av från dina deltidsveckor.
  • Hur du rapporterar den tid du arbetar kan du läsa mer om på sidan Tidrapportera.
  • När dina 60 deltidsveckor är slut kan du endast få ersättning för veckor då du är helt utan jobb.

Som vanligt behöver du förstås uppfylla de villkor för ersättning som gäller för att få a-kassa.

Bli medlem >

Ansök direkt med BankID

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.

Har du inget BankID? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

Tidigare regeln gäller för 75 dagar

Fram till den 15 maj 2017 hade du som jobbade deltid samtidigt kunnat få ersättning av oss i sammanlagt 75 dagar. I och med att regeln ändrades i maj 2017 till 60 deltidsveckor kan fler deltidsarbetande få a-kassa längre.

Så påverkas du om du har fått ersättning före den 15 maj 2017

Kanske har du en pågående ersättningsperiod hos oss och har tidigare fått ersättning enligt den gamla regeln. I så fall räknar vi om dina gamla deltidsdagar till deltidsveckor. En vecka som du har arbetat deltid och fått ersättning för före den 15 maj 2017 räknas som en förbrukad deltidsvecka. Efter omräkningen kommer vi se hur många veckor som finns kvar att ge dig ersättning för när du arbetar deltid.

Deltidsföretag ›

Vi bedömer att du har ett deltidsföretag när du har arbetat minst 6 månader deltid och samtidigt varit verksam i ditt företag på deltid. Om deltidsanställningen upphör kan du få pengar från oss.

När dina deltidsveckor är slut ›

När dina 60 deltidsveckor är slut får du ingen ersättning från oss under de veckor du arbetar. Det gäller oavsett om du arbetar i en anställning eller i ett deltidsföretag.

Uppsägning från deltidsarbete ›

Om du väljer att lämna ditt deltidsarbete när dina 60 deltidsveckor är slut kan du i vissa fall få fortsatt ersättning från oss.