Särskilda villkor

Beroende på vad du gör eller har gjort kan det finnas särskilda villkor som påverkar din ersättning från a-kassan. Vi hjälper dig genom att berätta om vad som gäller och vad du behöver göra för att vi ska kunna betala ut pengar till dig om du står mellan jobb.

Din unika situation avgör hur vi kan betala ut ersättning

Arbetslöshetsförsäkringen består av

  1. en del som ger grundersättning
  2. en del som ger inkomstbaserad ersättning
  3. bedömning av din unika situation och de villkor som gäller kring den.

För att se hur vi kan betala ut ersättning till dig behöver vi alltså förstå just din situation. Här kan du läsa mer om hur villkoren ser ut. Kontakta oss gärna för mer information.