Pension

Om du tar ut pension påverkar det din ersättning från a-kassan. Hur mycket det påverkar ersättningen beror på hur mycket pension du tar ut och vilken typ av pension det är. I vissa fall kan det innebära att du inte har rätt till någon ersättning alls från oss. Kontakta därför oss innan du bestämmer dig för att ta ut pension.

Anmäl till oss att du tar ut pension

Börjar du ta ut pension samtidigt som du får ersättning måste du anmäla det till oss. Skicka in en kopia på pensionsbeslutet till oss.

Har du börjat ta ut pension och söker ersättning efter det måste du ange det när du skickar in din ansökan om ersättning. Bifoga en kopia på pensionsbeslutet.

Tänk på att du enligt lagen anses vara pensionär även om du skjutit upp eller återkallat själva pensionsutbetalningen. Vi sänker din ersättning per dag så snart du blivit beviljad pension.

Allmän pension påverkar ersättningen från oss

Du kan ta ut allmän pension, inkomstpension, premiepension och i vissa fall tilläggspension, från och med 61 års ålder. Om du tar ut din allmänna pension innan du fyllt 65 år, sänks din ersättningsnivå i a-kassan till 65 procent av din genomsnittliga inkomst per dag. Det gäller om du har inkomstbaserad ersättning.

Din ersättning per dag minskas med 1/260 av den årspension du tar ut.

Tjänstepension påverkar ersättningen från oss

De flesta som arbetar har, utöver den allmänna pensionen, rätt till tjänstepension. Tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren, oftast enligt kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund. Man kan också avtala om en tidigare pensionsålder än 65. Det kallas i så fall avtalspension.

Tar du ut tjänstepension eller avtalspension innan du fyllt 65 år, minskar din ersättning med 1/260 av din årspension eller 1/22 av din månadspension per dag.

Privat pensionssparande påverkar inte ersättningen från oss

Det går bra att du börjar ta ut pengar från ditt privata pensionssparande utan att det påverkar din ersättning.