Driva företag

Du är enligt villkoren för a-kassa företagare om du arbetar i, eller har ett väsentligt inflytande över, ett företag som du äger, är delägare i eller som du sitter i styrelsen för. Du kan även anses vara företagare trots att du inte har ett inregistrerat företag.

Villkor för ersättning

Som företagare kan du ha rätt till ersättning från a-kassan om du:

  • Får ditt företag godkänt som ett extraarbete.
  • Får ditt företag godkänt som ett så kallat deltidsföretag.
  • Har ett uppehåll i din verksamhet.
  • Avvecklar företaget.

Extraarbete

Extraarbete kallas ibland också för bisyssla. Vi räknar arbete som du har vid sidan av ditt ordinarie heltidsarbete som extraarbete, till exempel hos en annan arbetsgivare eller i ett eget företag.

Extraarbete

Deltidsföretag

Vi bedömer att du har ett deltidsföretag när du har arbetat minst 6 månader deltid och samtidigt varit verksam i ditt företag på deltid. Om deltidsanställningen upphör kan du få pengar från oss.

Deltidsföretag

Uppehåll i företag

Om du gör ett uppehåll i ditt företag eller avvecklar det kan vi ge dig ersättning. Som underlag för att beräkna ersättningen använder vi Skatteverkets uppgifter om taxerad inkomst i företaget och de uppgifter om arbetad tid som du själv fyller i på blanketten Arbetsintyg för företagare.

Uppehåll i företag

Avveckla företag

Du har möjlighet att få ersättning om du avvecklar företaget. Däremot kan du inte få ersättning om du bara överlåter ditt företag och fortsätter som anställd.

Avveckla företag