Särskilda villkor

Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för en del av inkomstbortfallet när du står utan jobb en period. För att du ska kunna få ersättning av oss i den situationen behöver du vara utan anställning och ha arbetat i en tillräcklig omfattning för att uppfylla ett så kallat arbetsvillkor. Men även andra villkor kan gälla.

Din unika situation avgör hur vi kan betala ut ersättning

Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar; en del som ger grundersättning och en del som ger inkomstbaserad ersättning. Utöver dessa två delar tar vi hänsyn till din unika situation och de villkor som gäller kring den för att se hur vi kan betala ut ersättning till dig. Här beskriver vi några särskilda situationer och hur villkoren ser ut kring den.

Grundersättning

Grundersättning är den sortens ersättning som vi kan betala till dig om du inte uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning.

Grundersättning

Inkomstbaserad ersättning

Inkomstbaserad ersättning innebär att vi räknar ut din ersättning per dag utifrån den genomsnittliga inkomst per dag som du hade före det att du blev arbetslös.

Inkomstbaserad ersättning