ALF och LAK- lagarna som styr oss

Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Lagen om arbetslöshetskassor (LAK) styr villkoren för ersättning från och medlemskap i a-kassa. Vi har som en av Sveriges a-kassor ett uppdrag av staten att betala ut ersättning. Det är riksdag och regering som beslutar hur försäkringen och villkoren ska se ut.

villkor

Vi måste följa lagen

Förutom Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Lagen om arbetslöshetskassor (LAK)  finns det också förordningar och föreskrifter som reglerar din rätt till ersättning.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

IAF är en statlig tillsynsmyndighet, som granskar oss och ser till att vi följer lagen.

Läs mer gällande lagar, föreskrifter, förordningar och aktuella rättsfall på IAF:s webbplats: