ALF och LAK- lagarna som styr oss

Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Lagen om arbetslöshetskassor (LAK) styr villkoren för ersättning från och medlemskap i a-kassa. Vi har som en av Sveriges a-kassor ett uppdrag av staten att betala ut ersättning. Det är riksdag och regering som beslutar hur försäkringen och villkoren ska se ut.

Vi måste följa lagarna

Förutom Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Lagen om arbetslöshetskassor (LAK) finns det också förordningar och föreskrifter som reglerar din rätt till ersättning.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

IAF är en statlig tillsynsmyndighet, som granskar oss och ser till att vi följer lagen.

Läs mer gällande lagar, föreskrifter, förordningar och aktuella rättsfall på IAF:s webbplats:

villkor

Villkor för ersättning från a-kassa ›

För att vi ska kunna betala ut ersättning till dig om du står utan jobb behöver du uppfylla ett antal villkor.

De första villkoren vi tittar på är

Hur mycket pengar vi kan betala till dig beror på hur din tidigare situation sett ut.

Villkor för medlemskap ›

Villkor för medlemskap i a-kassan skiljer sig lite från en vanlig försäkring. Villkoren är skapade av våra folkvalda politiker med syftet att göra dig trygg på arbetsmarknaden.

Ett par exempel:

  • Du måste ansöka om medlemskap
  • Du betalar medlemsavgiften varje månad, i efterskott