Villkor

Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för en del av inkomstbortfallet när du står utan jobb en period. För att du ska kunna få ersättning av oss i den situationen behöver du vara utan anställning och ha arbetat i en tillräcklig omfattning för att uppfylla ett så kallat arbetsvillkor. Men eftersom varje situation är unik kan även andra villkor gälla.