Vanliga frågor

Här får du svar på vanliga frågor. Det går också bra att kontakta oss direkt i våra e-tjänster eller på telefon. Vi hjälper dig så snabbt vi kan.

De vanligaste frågorna just nu

Varför får jag brev om obetalda avgifter när jag har skaffat autogiro?
Det beror på att vi har hunnit skicka dig inbetalningskort innan ditt autogiro har börjat att fungera. Vi skickar inbetalningskort för tre månader i taget.
  • Om du har fått inbetalningskort för januari, februari och mars 2018 behöver du betala alla de tre avgifterna innan autogirot börjar att dra din avgift.
  • Om du nu fått tre inbetalningskort även för april, maj och juni räcker det att du har autogiro som är godkänt och klart senast den 23:e april för att din avgift för april ska dras på autogiro. Då kan du alltså bortse från de tre inbetalningskorten.
  • Autogirot fungerar alltså inte om årets tre första månadsavgifter inte är betalda.
  • Autogirot pausas också om det inte kunnat dra två månadsavgifter i rad. Istället skickar vi då inbetalningskort.
Du kan se uppgifter för avgifter i Mitt medlemskap under Betalningar. När du betalat avgifter vi saknar börjar ditt autogiro att dra månadsavgiften automatiskt.
När börjar autogirot att gälla?
Det tar upp till fyra dagar innan din ansökan om autogiro registrerats så att den visas i Mitt medlemskap. Om det fortfarande inte står autogiro i Mitt medlemskap efter fyra dagar kan du kontakta oss, så hjälper vi dig. Skaffar du autogiro efter årsskiftet och har fått inbetalningskort för de första tre månaderna så ska du betala med dem först. Efter det börjar autogirot att gälla. Vi drar 110 kronor från ditt konto den 28:e varje månad, så snart ditt autogiro blir aktivt. Skaffa autogiro på tre minuter
Var hittar jag mitt nya OCR-nummer?
OCR-numret är 10 siffror långt och står längs ner på varje inbetalningskort. Numret ska börja 68.OCR-nummer för påminnelse av betalning från 2017 står också längs ner på inbetalningskortet. Det är 11 siffror långt och börjar på 10.
Jag vill betala flera medlemsavgifter på en gång - hur gör jag?
Skriv in totala summan för medlemsavgifterna och ange det OCR-nummer (på tio siffror) som står på ett av inbetalningskorten. Mottagare ska vara plusgironummer 4920401-9. Du hittar också ditt OCR-nummer under Betalningar i Mitt medlemskap.Har du fått påminnelser ska du betala till ett annat OCR-nummer (med elva siffror), som står på de inbetalningskort som gäller påminnelser.
Varför förändrar ni betalningen av medlemsavgiften?
Kommande lagstiftning inom dataskydd ställer ökade krav på oss för hantering av dina personuppgifter och vi säkrar det genom att hålla isär vårt medlemsregister från Lärarförbundets.Samtidigt erbjuder vi dig som medlem en ökad tillgänglighet till uppgifter om ditt medlemskap genom e-tjänsten Mitt medlemskap. Där kan du se det mesta när du vill, genom att logga in med BankID.Gå till Mitt medlemskap

Ersättning

Arbeta deltid
Vad händer med mina deltidsdagar som jag har kvar efter det att de nya reglerna började gälla 2017?
Vi räknar om dina deltidsdagar till deltidsveckor. Efter omräkningen kan vi se om det finns deltidsveckor kvar för dig att få ersättning för.Läs mer om hur vi hjälper dig på sidan Arbeta deltid
Mina 75 deltidsdagar tog slut i januari i år. Jag har nu en deltidsanställning tillsvidare. Kan jag få mer pengar nu när regeln har ändrats?
Om du har dagar kvar i din ersättningsperiod kan det hända att du får mer pengar nu, eftersom reglerna ändrades i maj 2017. Börja tidrapportera med en gång. Vi hör av oss när vi får in tidrapporter från dig.Läs mer om hur vi hjälper dig på sidan Arbeta deltid.
Varför har ni ändrat villkoren kring ersättning vid deltidsarbete?
Det är våra politiker som bestämmer villkoren för arbetslöshetsförsäkringen. De har beslutat att regeln ska ändras från en 75-dagarsregel till en 60-veckorsregel från den 15 maj 2017. För de allra flesta leder det till mer ersättning.
Söka ersättning
När får jag veta om jag får ersättning och hur mycket?
Just nu är den äldsta ansökan vi jobbar med från den 20 mars. Har du skickat in din ansökan efter det kan det dröja lite, men vi jobbar så snabbt som möjligt för att hjälpa dig.
Tidrapportera
Hur ofta ska jag skicka in tidrapporter?
Så snart en vecka har gått kan du rapportera den. För att få pengar från oss torsdagen efter, behöver du skicka din rapport på måndagen senast kl 00:00.Om du vill lägga in tid, men skicka in senare, kan du spara påbörjade tidrapporter som utkast.Du kan senast skicka in tidrapporten nio månader i efterhand. Längre tillbaka i tiden får vi inte betala ut ersättning till dig.
Hur länge kan jag vänta med att rapportera min tid?
Du kan senast skicka in tidrapporten nio månader i efterhand. Längre tillbaka i tiden får vi inte betala ut ersättning till dig.
Jag får betalt i gage. Hur tidrapporterar jag det?
Du behöver omvandla ditt gage till arbetade timmar.Gör så här:Dividera ditt gage per dag med 176 kronor, som nu är det schablonbelopp per timme som du ska använda. Avrunda till närmaste hel- eller halvtimme. Motsvarar gaget mer än 40 timmar ska du tidrapportera 40 timmars arbete på den veckan du fått gaget för. Resterande timmar ska du föra över till nästa veckas tidrapport.Om du arbetat inom Teateranställdas avtalsområde är minsta antal timmar för ett framträdande 8 timmar, oavsett gage. Någon liknande minimigräns finns inte inom Musikernas avtalsområde.Gå till sidan Tidrapportera
Jag får betalt per föreläsningar. Hur ska jag rapportera min tid?
Räkna om dina föreläsningar till total arbetad tid, där för- och efterarbete ingår.Du gör så här:Om du är lektor - multiplicera antalet arbetade lektioner med 4. Om du är adjunkt - multiplicera antalet arbetade lektioner med 2,7. Om du arbetar med annan undervisning än ovanstående - multiplicera antalet arbetade lektioner med 1,5. Exempel:Du är timanställd adjunkt och får betalt för två lektioner. Räkna 2 x 2,7 = 5,4. Du ska därför fylla i fem timmars arbete i tidrapporten.Om du arbetar som assistent ska du inte räkna om dina timmar. Du tidrapporterar som vanligt.Läs mer på sidan Tidrapportera.
Jag får betalt per lektion. Hur ska jag då tidrapportera?
Räkna om dina lektioner till total arbetad tid, där för- och efterarbete ingår.Du gör så här:Antal lektioner under en vecka x 40 / Antal lektioner per vecka vid heltid = Arbetad tid under veckanCirkelledare har vanligen 27 lektioner per vecka vid heltid. SFI-lärare har vanligen 24 lektioner per vecka vid heltid. Du hittar troligen vad som gäller för dig i ditt anställningsavtal.Du som får betalt per timme behöver inte räkna om på det här sättet, utan tidrapporterar som vanligt. Läs om det på sidan Tidrapportera.
Utbetalning
Jag vill ha utbetalning en gång i månaden, hur gör jag då?
Du kan fylla i dina tidrapporter på Mina sidor utan att skicka in dem. Spara dem istället som utkast och skicka in alla tillsammans när du vill få pengar utbetalda.Tänk på att skicka in dina rapporter senast måndagar kl 00:00 för att få pengar torsdag samma vecka.
När kommer mina pengar?
Utbetalningar sker varje vecka, normalt på torsdagar. När du tidrapporterar via Mina sidor senast vid midnatt, klockan 00:00, natten mellan måndagen och tisdagen, kan du få ersättningen utbetald på torsdagen i samma vecka. Om du tidrapporterar senare kan du få ersättningen tidigast på torsdagen i veckan därpå.Läs mer om vad som gäller kring din ersättning.

Villkor

Ferielön
Varför får jag ingen ersättning under sommaren när det var i höstas jag fick ferielönen?
Om du avslutade din anställning i höstas fick du din ferielön utbetald då. Tiden med ferielön läggs alltid ut på sommaren, oavsett när du fick ferielönen utbetald.
Vad behöver jag tänka på om jag blir arbetslös i sommar?
Det kan vara svårt att få ett arbetsgivarintyg under sommaren. Därför är det bra om du som söker ersättning till sommaren förbereder din arbetsgivare på att du kommer att behöva ett arbetsgivarintyg direkt efter vårterminens slut.Har du skickat in arbetsgivarintyg för någon del av läsåret tidigare behöver du inte skicka in dem igen.Du hittar mer hjälp kring hur du kan få pengar från oss på sidan Söka ersättning.
När börjar sommaruppehållet?
Sommaruppehållet börjar dagen efter vårterminens slut. Om du inte har arbetat fram till dess anser vi att sommaruppehållet börjar måndagen i vecka 24.
Varför har jag fått ett brev om ferielön?
Du har fått brevet för att vi har uppfattat att du är lärare och eventuellt kan påverkas av villkoren för anställningar med ferielön. Brevet går ut till alla som har ersättning från a-kassan just nu eller tidigare har haft ersättning.
Jag har en semesteranställning, påverkar det min rätt till ersättning?
Nej, du kan få ersättning direkt efter vårterminens slut. Läs mer om hur du ansöker om ersättning på sidan Söka ersättning.
Jag kan inte utläsa vilken anställningsform jag har eller om jag har rätt till ferielön eller inte, vad ska jag göra?
Vänd dig i första hand till ditt fackförbund om du har frågor om ditt anställningsavtal.
Varför får jag ingen ersättning i början på sommarlovet?
Du som har haft en ferieanställning under det senaste året har jobbat in en ferielön. Det gör att vi inte får betala ut ersättning till dig för de dagarna som ferielönen gäller. Dagarna med ferielön läggs från sommarlovets första dag, det är förmodligen därför du inte får någon ersättning. Vi skickar ett meddelande till dig om detta som också talar om när vi får börja betala ersättning till dig.
Vad händer om jag inte har hunnit arbeta in ferielön för hela sommaren?
Om du har en heltidsanställning får vi inte betala ut ersättning till dig eftersom du inte är arbetslös. Prata med din arbetsgivare och se hur de kan göra det möjligt för dig att få lön om du inte tjänat in ferielön för hela sommaren.
Hur påverkar ferielönen min rätt till ersättning?
Du kan få ersättning för de delar av sommarlovet som du inte får ferielön för, förutsatt att du är arbetslös.Om du har arbetat heltid under hela läsåret ska du få ferielön för hela sommaruppehållet. Har du arbetat halva läsåret ska du få ferielön för ungefär halva sommaruppehållet.
Hur vet jag om min anställning är med ferielön eller är en semesteranställning?
Det står i ditt anställningsavtal vilken anställningform du har. Om det är en semesteranställning påverkas du inte av villkoren kring ferielön.
Vad händer om jag skriver på ett avtal för en ferieanställning daterat från juni?
Om du skriver på ett sådant avtal behöver du prata med din arbetsgivare om hur du får lön över sommaren. Vi får inte betala ut ersättning till dig eftersom du i så fall inte är arbetslös.Om din arbetsgivare inte har något jobb för dig över sommaren kan du be dem datera ditt avtal från det datum du börjar jobba. På så vis skapas en möjlighet för dig att söka ersättning från oss fram till dess.

Medlemskap

Ditt medlemskap
Arbetsförmedlingen har skickat mig ett brev om att jag inte är medlem hos er, men det stämmer inte. Vad ska jag göra?
Om du har du fått ett sådant brev ska du kontakta din arbetsförmedling och be dem rätta till felet. Det har gått ut några sådana brev felaktigt.Är du osäker på om du faktiskt är medlem hos oss loggar du in på Mitt medlemskap och kan se vad som gäller under Medlemstid.Logga in på Mitt medlemskap
Gå med
Vad är speciellt med Lärarnas A-kassa?
Vi är Sveriges största a-kassa för lärare och andra som är verksamma inom utbildningsområdet. Det innebär att vi är specialiserade på att hjälpa just din yrkesgrupp och vi jobbar snabbt för dig. Vi bidrar även till att utveckla arbetslöshetsförsäkringen i stort med lärares behov i fokus. Om du tycker att det är bra är vi a-kassan för dig.Läs mer och gå med.
Vem kan bli medlem?
Vi är specialiserade på lärare och de som är verksamma inom utbildningsområdet. Välkommen med en ansökan både du som jobbar och du som är student!Läs mer på sidan Våra medlemmar.
Hur byter jag till er från en annan a-kassa?
Välj på din ansökan om medlemskap att du vill ha hjälp med bytet så ordnar vi det. Då kan du vara trygg med att övergången till oss kommer ske utan glapp. Din medlemstid från ditt tidigare medlemskap flyttas alltså med över till oss.Gå med
Jag är student på heltid, då tjänar jag väl inte på att vara med?
Jodå det kan bli ett mycket lönsamt medlemskap. Gå därför med så snart du börjar jobba med något. Terminerna med studier påverkar nämligen inte nivån på din ersättning utan är tid som kan hoppas över. Om du däremot jobbar tillräckligt mycket på sommarlovet kan ditt medlemskap bli en väldigt lönsam investering.Har du inte jobb direkt efter examen eller om du skulle hoppa av dina studier av någon anledning, har du skapat dig en trygghet genom att vara med hos oss. Du kan då söka jobb och samtidigt ansöka om ersättning från oss.
Medlemsavgift
Var hittar jag mitt nya OCR-nummer?
OCR-numret är 10 siffror långt och står längs ner på varje inbetalningskort. Numret ska börja 68.OCR-nummer för påminnelse av betalning från 2017 står också längs ner på inbetalningskortet. Det är 11 siffror långt och börjar på 10.
Jag vill betala flera medlemsavgifter på en gång - hur gör jag?
Skriv in totala summan för medlemsavgifterna och ange det OCR-nummer (på tio siffror) som står på ett av inbetalningskorten. Mottagare ska vara plusgironummer 4920401-9. Du hittar också ditt OCR-nummer under Betalningar i Mitt medlemskap.Har du fått påminnelser ska du betala till ett annat OCR-nummer (med elva siffror), som står på de inbetalningskort som gäller påminnelser.
Varför förändrar ni betalningen av medlemsavgiften?
Kommande lagstiftning inom dataskydd ställer ökade krav på oss för hantering av dina personuppgifter och vi säkrar det genom att hålla isär vårt medlemsregister från Lärarförbundets.Samtidigt erbjuder vi dig som medlem en ökad tillgänglighet till uppgifter om ditt medlemskap genom e-tjänsten Mitt medlemskap. Där kan du se det mesta när du vill, genom att logga in med BankID.Gå till Mitt medlemskap
Jag har fått en påminnelse daterad 2017, det är väl fel?
Om du har fått en påminnelse med utskriftsdatum 2017-12-01, som ska betalas senast 2017-12-28, så är datumen fel. Rätt datum ska vara:Utskriftsdatum: 2018-01-18 Betalas senast: 2018-01-31 Skaffa autogiro för framtida medlemsavgifter, så löper betalningarna automatiskt.Skaffa autogiro på tre minuter
Jag har e-faktura till er, men får ändå inbetalningskort på posten, varför det?
Kanske skaffade du e-faktura precis efter att vi skickat ut inbetalningskorten. Betala med de inbetalningskort du fått. Vi kommer att skicka e-fakturor från nästa tremånadersperiod, i april, juli, oktober eller nästa januari.Kanske har du en tidigare e-faktura som du har missat att godkänna för betalning. När vi skickar ut påminnelse skickar vi också med nästa betalperiod om de sammafaller.
Jag har missat att betala en avgift, hur betalar jag den enklast?
Betala 110 kronor till vårt plusgironummer 4920401-9. Använd samma OCR-nummer som på dina tidigare betalningar.Var hittar jag mitt nya OCR nummer?
Jag vill betala med autogiro, hur gör jag?
Du skaffar autogiro på tre minuter med hjälp av vår guide.Om du också är medlem i Lärarförbundet betalar du till oss genom deras autogiro fram till årskiftet. Skaffa därför autogiro även till dem.Skaffa autogiro till oss på tre minuter.Skaffa autogiro till Lärarförbundet på tre minuter.
Hur betalar jag?
Du kan välja att betala genom autogiro eller e-faktura. Att välja något av de sätten bidrar till miljön och till att vi kan använda pengarna till dig som medlem till annat än brevutskick. Väljer du inget av dessa så skickar vi dig inbetalningskort på posten.Är du medlem i Lärarförbundet och/eller Förbundet Folkhögskollärarna, tidigare SFHL, betalar du fram till årsskiftet din medlemsavgift till oss tillsammans med avgiften till förbundet. Men sedan kommer kopplingen för betalning genom facket att upphöra. För att säkra fortsatt medlemskap hos oss rekommenderar vi att du skaffar autogiro till oss redan idag. Då ligger det vilande och sköter betalningen automatiskt när det är dags.Skaffa autogiro på tre minuter.
Vad händer om jag glömmer att godkänna e-fakturan?
Glömmer du att godkänna din e-faktura skickar vi en påminnelse till dig på posten, ihop med nuvarande månadsavgift som du också får med inbetalningskort. Så snart du betalt påminnelsen och den nuvarande avgiften börjar vi skicka e-fakturor igen.
Vad kostar det?
Som medlem hos oss blir du en vinnare för endast 110 kronor i månaden. Inte minst vinner du en konstant trygghet under ditt yrkesliv, att du genom ditt medlemskap kan få bra ersättning under en period utan anställning, mellan jobb. Du vinner också bra stöd och råd genom personlig service. Du vinner förståelse genom våra handläggare. Du vinner att vi kan fortsätta jobba för dig och din yrkesgrupp så att vi har en bra a-kassa i framtiden. Vi jobbar för dig!
Hur byter jag betalsätt av medlemsavgiften?
Logga in på Mitt medlemskap Klicka på Min profil Klicka på Redigera vid Betalsätt Välj det betalsätt du föredrar Klart!Om du betala med e-faktura skaffar du det på din internetbank. Läs mer på sidan Betala med e-faktura.

E-tjänster

Mina sidor användarstöd
Vart skickar jag intyg eller underlag till er?
Dokument kring din ersättning laddar du upp elektroniskt direkt på Mina sidor under Menyvalet Ladda upp dokument. Ska du skicka in arbetsgivarintyg gör du det inne på Mina sidor under E-tjänsen Begär Arbetsgivarintyg.Du kan välja mellan pdf-, jpeg-, jpg- eller png-format. Om du har pappersdokument kan du till exempel fota dem med din mobiltelefon och ladda upp dem den vägen.Logga in på Mina sidor för att ladda upp dokument.Information om hur du söker ersättning.
Hur gör jag för att behålla min ersättning samtidigt som jag börjar studera?
Om du vill ansöka om att studera under tiden du har ersättning från oss fyller du i Ansökan om studier, som hittar du inne på Mina sidor under menyvalet E-tjänster.Logga in på Mina sidor och ansök om studier.Mer information om att börja studera med ersättning.
Mina sidor it-support
Jag har en iPad/iPhone och får upp texten "Sidan du försöker nå finns inte" när jag vill logga in eller signera med mitt BankID. Vad är fel?
Du har troligen installerat IOS 11. I den uppgraderingen finns ett fel som gör att BankID inte fungerar som det ska på en iPad eller iPhone. Prova att logga ut från Mina sidor och rensa historiken i Safari. Fungerar det inte kan du istället använda webbläsaren Chrome. För att få in en annan webbläsare på din mobila enhet söker du i App store och väljer att installera den.
Hur skaffar jag ett mobilt BankID?
1. Ladda ner säkerhetsappen BankID på din smartphone. 2. Logga in på din internetbank och beställ ett mobilt BankID. Med hjälp av koden du får kan du starta appen. 3. Har du gjort det här en gång behöver du inte göra det igen. BankID:t kommer att starta när du öppnar appen.Support BankID
Mina sidor har låst sig, vad ska jag göra?
Kanske har du försökt logga in på flera enheter, till exempel mobil och dator. Logga i så fall ut från alla enheter och försök på nytt på ett ställe. Om det fortfarande inte fungerar kan du behöva vänta ett tag och logga in senare.
Varför startar inte mitt mobila BankID?
Ibland behöver du själv starta din app för BankID för att kunna signera eller logga in. Öppna appen på din telefon eller surfplatta, godkänn som vanligt och gå sedan tillbaka till Mina sidor i det fönster där du började logga in.
Mitt BankID verkar inte fungera, vad är fel?
Det kan finnas flera orsaker till att ditt BankID inte fungerar. Testa det på länken nedan. Det finns också en särskild support med frågor svar om BankID. Ta hjälp av den men tveka inte att ringa oss om du ändå inte kan lösa problemet.Testa BankIDSupport BankID
Varför kan jag inte läsa mina meddelanden?
Det kan bero på att du inte har den senaste versionen av Adobe Reader installerad på din telefon eller dator.På en telefon hämtar du programmet gratis i App store eller din google play butik. På en vanlig dator kan du ladda ner programmet här: https://get.adobe.com/se/reader/ Om du har en Mac/iPhone/iPad kan det det också bero på att du har en inställning aktiverad som kallas ”privat surfing”. För att Mina sidor ska fungera fullt ut måste du då avaktivera inställningen. Följ guiderna under länkarna för att få hjälp.För Mac: https://support.apple.com/kb/PH21413?viewlocale=sv_SE&locale=sv_SEFör iPone och Ipad: https://support.apple.com/sv-se/HT203036
Jag får bara upp en vit eller grå sida när jag loggar in med iPhone/iPad/Mac. Vad är fel?
Du har troligen en inställning aktiverad som kallas ”privat surfing”. För att Mina sidor ska fungera fullt ut i en Apple-enhet måste du avaktivera inställningen. Följ guiderna under länkarna för att få hjälp.För Mac: https://support.apple.com/kb/PH21413?viewlocale=sv_SE&locale=sv_SEFör iPone och Ipad: https://support.apple.com/sv-se/HT203036
Mitt medlemskap användarstöd
Det står att jag betalar med e-faktura, men jag får ändå inbetalningskort, varför då?
Kanske har du missat någon betalning. Då väljer vi att skicka inbetalningskort ihop med påminnelsen för att säkra att du inte missar ytterligare medlemsavgifter. När du betalat med de inbetalningskort du fått av oss, skickar vi e-faktura månaderna efter.
Det står att jag har autogiro, men jag har ändå fått inbetalningskort, varför då?
Kanske skaffade du autogiro först efter årsskiftet. I så fall har det förmodligen inte hunnit komma in i systemet innan vi skickat ut de första medlemsavgifterna för 2018. Ditt autogiro kommer då att börja dra medlemsavgiften från april.Kanske har du missat någon betalning. Då väljer vi att skicka inbetalningskort för att säkra att du inte missar ytterligare medlemsavgifter. När du betalat med de inbetalningskort du fått av oss, ska ditt autogiro börja dra avgiften automatisk månaderna efter.
Hur byter jag betalsätt?
Skaffa autogiro genom att logga in på Mitt medlemskap.Följ guiden Skaffa autogiro på tre minuterSkaffa e-faktura på din internetbankLäs på sidan Betala med e-faktura
Mitt medlemskap IT-support
Varför står det "Åtkomst nekad" när jag försöker logga in?
Det beror troligtvis på att det dröjt för länge innan du gått tillbaka från BankID-appen till fönstret för Mitt medlemskap.
Skaffa autogiro
Varför får jag brev om obetalda avgifter när jag har skaffat autogiro?
Det beror på att vi har hunnit skicka dig inbetalningskort innan ditt autogiro har börjat att fungera. Vi skickar inbetalningskort för tre månader i taget.
  • Om du har fått inbetalningskort för januari, februari och mars 2018 behöver du betala alla de tre avgifterna innan autogirot börjar att dra din avgift.
  • Om du nu fått tre inbetalningskort även för april, maj och juni räcker det att du har autogiro som är godkänt och klart senast den 23:e april för att din avgift för april ska dras på autogiro. Då kan du alltså bortse från de tre inbetalningskorten.
  • Autogirot fungerar alltså inte om årets tre första månadsavgifter inte är betalda.
  • Autogirot pausas också om det inte kunnat dra två månadsavgifter i rad. Istället skickar vi då inbetalningskort.
Du kan se uppgifter för avgifter i Mitt medlemskap under Betalningar. När du betalat avgifter vi saknar börjar ditt autogiro att dra månadsavgiften automatiskt.
När börjar autogirot att gälla?
Det tar upp till fyra dagar innan din ansökan om autogiro registrerats så att den visas i Mitt medlemskap. Om det fortfarande inte står autogiro i Mitt medlemskap efter fyra dagar kan du kontakta oss, så hjälper vi dig. Skaffar du autogiro efter årsskiftet och har fått inbetalningskort för de första tre månaderna så ska du betala med dem först. Efter det börjar autogirot att gälla. Vi drar 110 kronor från ditt konto den 28:e varje månad, så snart ditt autogiro blir aktivt. Skaffa autogiro på tre minuter
Jag är medlem i Lärarförbundet. Då behöver jag väl inte skaffa autogiro till Lärarnas a-kassa?
Jo, registrera autogiro hos oss också. Du betalar din avgift till oss genom förbundet fram till och med december 2017, men från årskiftet kan du inte betala genom förbundet utan du behöver betala direkt till oss.För att inte missa din avgift till oss och riskera att förlora ditt medlemskap är det bra att skaffa autogiro hos oss också. Det gör du enkelt på tre minuter! Har du gjort det, så dras din avgift automatiskt när det är dags och du är fortsatt trygg med att ditt medlemskap hos oss löper på.Skaffa autogiro på tre minuter.
Jag är medlem i Förbundet Folkhögskollärarna. Då behöver jag väl inte skaffa autogiro till Lärarnas a-kassa?
Jo, registrera autogiro hos oss också. Du betalar din avgift till oss genom förbundet fram till och med december 2017. Från årsskiftet kan du inte betala genom förbundet utan då ska du betala direkt till oss.För att inte missa din avgift till oss och riskera att förlora ditt medlemskap är det bra att skaffa autogiro hos oss också. Det gör du enkelt på tre minuter! Har du gjort det, så dras din avgift automatiskt när det är dags och du är fortsatt trygg med att ditt medlemskap hos oss löper på.Skaffa autogiro på tre minuter.

Om oss

Om a-kassa
Vad är a-kassa?
A-kassa är en försäkring utan vinstdrivande intressen som kan ge dig pengar om du står utan anställning. Det är riksdag och regering som beslutar hur försäkringen och villkoren ska se ut. Alla arbetsgivare betalar till a-kassan genom arbetsgivaravgiften. För att du som anställd ska kunna få ut pengar från försäkringen om du står utan anställning behöver du vara medlem i en a-kassa.Lärarnas a-kassa ansluter alla som jobbar med eller studerar till att jobba med utbildningsverksamhet. Som a-kassa är vi en medlemsförening. Vi är inte ett företag som tjänar pengar på dig utan en del av det svenska välfärdssystemet.Står du utan anställning en period kan du som medlem ansöka om ersättning från oss och får då del av det som din arbetsgivare redan betalat för.Läs mer om hur mycket pengar du kan få på sidan Ersättningens storlek.
Ombudsval
Varför har valprocessen ändrats?
Den har ändrats för att utöka demokratin kring valprocessen och göra fler medlemmar mer delaktiga än vad de kunnat vara tidigare. Den nya valprocessen beslutades på stämman 2016.
Jag har blivit vald till suppleant. Vad händer nu?
Som suppleant deltar du bara på stämman om det ordinarie ombudet inte skulle kunna delta. När du blivit vald kommer vi att skicka information om praktiska detaljer till dig. Dessa får du för kännedom ifall du skulle behöva ersätta det ordinarie ombudet. Om det ordinarie ombudet deltar behöver du inte göra någonting.
Jag har blivit vald till ombud. Vad händer nu?
Som ombud ska du delta på stämman. När du har blivit vald kommer vi att skicka information om praktiska detaljer till dig. Det som är viktigt att veta är att du kommer att behöva resa till Stockholm den 29 maj. Så snart du kan ska du boka din resa. Skulle du inte kunna delta är det din suppleant som ersätter dig. Glöm inte att meddela denne i så god tid som möjligt i så fall.
När kan jag rösta?
Du kan rösta 20-29 april 2018.
Hur gör jag för att rösta?
Den 20 april får du ett e-postmeddelande från oss där du enkelt kan välja om du vill rösta på valberedningens förslag, eller om du vill rösta på någon annan av de nominerade.
Hur många får jag nominera?
Du får nominera hur många du vill, men du kan bara skicka in dina nomineringar en gång. Du kan inte heller gå tillbaka och ändra när du väl har skickat in nomineringarna.
Hur gör jag för att nominera?
I början av mars får du ett e-postmeddelande från oss. Med hjälp av det kan du gå vidare till vår nomineringssida på webben. Har vi inte din e-postadress får du ett brev på posten med samma information.
Kan jag nominera vem som helst?
Du kan nominera personer som är medlemmar hos oss, och som ingår i din valkrets. Du kan också nominera dig själv.Här kan du se vilken valkrets du tillhör
När kan jag nominera?
Du kan nominera 1-31 mars 2018.
Jag har blivit nominerad. Vad händer nu?
När nomineringstiden är slut får alla nominerade ett mejl från oss. Om du inte vill ställa upp måste du meddela oss det då. Annars kommer du att delta i ombudsvalet i april. Om du blir vald kommer vi att meddela dig det efter att valet är klart.
Hur gör jag för att logga in?
Du loggar in med ditt personnummer och Mobilt BankID. Om du inte har Mobilt BankID kan du beställa ett lösenord på sidan www.lararnasakassa.se/webbval. Vi skickar lösenordet till din folkbokföringsadress.
Föreningsstämma
När och var är stämman?
Stämman hålls den 29 maj 2018 i Lärarnas hus i Stockholm, Segelbåtsvägen 15.
Vad händer på stämman?
Ombuden beslutar om bland annat vår verksamhetsplan och vår ekonomi. Vid behov väljer de också nya representanter till lediga förtroendeposter i föreningen.
Jag har blivit vald till suppleant. Vad händer nu?
Som suppleant deltar du bara på stämman om det ordinarie ombudet inte skulle kunna delta. När du blivit vald kommer vi att skicka information om praktiska detaljer till dig. Dessa får du för kännedom ifall du skulle behöva ersätta det ordinarie ombudet. Om det ordinarie ombudet deltar behöver du inte göra någonting.
Jag har blivit vald till ombud. Vad händer nu?
Som ombud ska du delta på stämman. När du har blivit vald kommer vi att skicka information om praktiska detaljer till dig. Det som är viktigt att veta är att du kommer att behöva resa till Stockholm den 29 maj. Så snart du kan ska du boka din resa. Skulle du inte kunna delta är det din suppleant som ersätter dig. Glöm inte att meddela denne i så god tid som möjligt i så fall.
Vad gör ombudet på stämman?
Ombudet representerar medlemmarna i sin valkrets i beslut som rör vår verksamhet. Besluten handlar bland annat om vår verksamhetsplan och vår ekonomi. Vid behov väljer ombuden också nya representanter till lediga förtroendeposter i föreningen.