Valberedningarnas uppdrag

Här har vi samlat information till dig som ingår i någon av våra valberedningar för ombudsvalet. Den innehåller det du behöver veta för att utföra ditt uppdrag som förtroendevald i valberedningen, men också information om valprocessen inför stämman.

Ditt uppdrag

Du som är förtroendevald i Lärarnas a-kassa är vårt ansikte utåt och har ansvar för att synliggöra och marknadsföra oss hos medlemmarna och andra.

I praktiken innebär uppdraget att ta kontakt med engagerade och intresserade medlemmar som enligt valberedningens uppfattning är de lämpligaste kandidaterna till respektive förtroendeuppdrag och föreslå dessa om de är villiga att acceptera uppdraget.

Viktiga datum

 • Nominera ombud: 1–31 mars 2023

 • Lämna förslag på ombud: senast 18 april 2023

 • Rösta fram ombud: 24–28 april 2023

Uppdraget i praktiken

Som förtroendevald i en av valberedningarna för ombudsvalet ansvarar du för:

 • att det finns minst en kandidat till ombud och en till suppleant inom din valkrets
 • att lämna förslag på ett ombud och en suppleant till ombudsvalet
 • att övervaka och följa upp de elektroniska valprocesserna
 • att säkerställa att nominering och val av stämmoombud har gått rätt till
 • att alla nominerade och valda ombud faktiskt är valbara.

Praktiskt stöd av våra medarbetare

Du kommer att ha stöd av våra medarbetare som kommer att genomföra den praktiska kontrollen av medlemskap och hjälpa till med att ta fram kontaktuppgifter och så vidare.

Nomineringsprocessen i korthet

Den 1 till 31 mars kan medlemmarna nominera till ombudsvalet. När nomineringsperioden börjar får alla medlemmar ett mejl från oss med information om hur det går till. Man loggar in i valsystemet EasyVote med Mobilt BankID. Har vi inte en e-postadress skickar vi istället ett brev.

För att kunna nominera någon behöver man dennes personnummer. Man behöver också ha frågat om den man vill nominera vill ställa upp innan.

De som blivit nominerade kommer att få ett sms eller mejl där vi ber dem bekräfta sin nominering. De kommer också att kunna logga in i EasyVote och lämna mer information om sig själva, så att vi kan presentera dem i samband med valet.

Så här nominerar du

 1. Fråga den du vill nominera om hen ställer upp.

 2. Logga in i valsystemet EasyVote med Mobilt BankID eller engångskod.

 3. Nominera. Personnummer på den nominerade krävs.

Uppmuntra medlemmar att nominera

Under den här tiden är det ditt uppdrag att göra följande:

 1. Sprida information om valprocessen och uppmuntra medlemmar att nominera.
 2. Nominera själv.
 3. Lämna ett förslag på ett ordinarie ombud och en suppleant.

Tänk på att det är viktigt att du både får andra att nominera och att du nominerar själv. På så sätt är du delaktig i att se till att organisationen kring a-kassan fortsätter att vara demokratisk och att de beslut som tas på stämman är väl grundade hos våra medlemmar.

Ta hjälp av vårt informationsblad

Sprid gärna informationsbladet Du kan påverka. I det förklarar vi hur ombudsvalet fungerar.

Där finns också information om vad man gör som ombud, om det är någon som är intresserad men vill veta mer.

Du kan påverka 2023 (pdf) ›

Uppdatera e-postadresser

Uppmana de medlemmar du möter att uppdatera sin e-postadress hos oss. Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter så att informationen vi skickar om ombudsvalet landar rätt.

Man uppdaterar sina uppgifter genom att logga in på vår webb.

Logga in och hantera ditt medlemskap › 

Valberedningarna lämnar sina förslag

Alla valberedare har valberedarbehörighet i valsystemet EasyVote. Det innebär att du kan göra följande:

 • Du kan se vilka som har blivit nominerade i din valkrets.
 • Du  kan se vilka som accepterat sin nominering.
 • Du kan se kontaktuppgifter till de nominerade.
 • Du kan lämna era förslag på ombud och suppleant.

Du har denna behörighet under hela nomineringsperioden och har därför möjlighet att börja kontakta personer ni som valberedning eventuellt vill föreslå vartefter de kommer in.

Lämna era förslag senast 18 april

Välj ut två av de nominerade som förslag till ordinarie ombud och suppleant och meddela dem att ni har föreslagit dem. Lämna sedan förslaget i EasyVote senast den 18 april.

Att tänka på:

 • Kontakta bara personer som accepterat sin nominering.
 • Personer ni tänkt föreslå kan falla bort när vi löpande kontrollerar om de är valbara. Kontrollera därför era förslag den 18 april så att ni säkert har ett förslag per post i er valkrets.

Den 24 april är det dags att rösta

Den 24 april skickar vi ett e-postmeddelande om att det är dags att rösta. Då loggar medlemmarna in i valsystemet EasyVote  och tar ställning till om de vill välja valberedningens förslag eller rösta på någon av de andra nominerade. Valet är öppet 24–28 april.

Under den här tiden är det ditt uppdrag att göra följande:

 1. Uppmuntra medlemmar att rösta.
 2. Rösta själv.

När röstningsperioden är slut meddelar vi dem som har blivit valda, och presenterar resultatet på vår webbplats.

Efter detta är ditt praktiska uppdrag slut, men ditt formella uppdrag slutar i samband med att en ny valberedning väljs på stämman. I egenskap av valberedare deltar du inte på stämman.

glad smiley pratbubbla

Så här ser valprocessen ut

Varje år väljer våra medlemmar ombud som ska representera dem på föreningsstämman. Inför valet nominerar man de personer man sedan kan välja att rösta på i ombudsvalet.

Valprocessen i korthet

Alla medlemmar delas in i valkretsar efter var i landet de bor. Det finns 24 valkretsar. Du hittar våra valkretsar här

Som medlem nominerar man andra medlemmar i sin valkrets till vårt ombudsval. I valet väljer man ett ordinarie ombud och en suppleant per valkrets. När valet är slut ska det finnas 24 ordinarie ombud och 24 suppleanter. På stämman representerar de ordinarie ombuden medlemmarna och suppleanterna deltar bara om det ordinarie ombudet inte kan komma.

En utförligare beskrivning av valprocessen och valberedningens formella uppdrag finns i våra stadgar, § 7 i stycket Valberedningar för ombudsval. Stadgarna hittar du här

Nominera till ombudsvalet

1–31 mars 2023

Rösta i ombudsvalet

24–28 april 2023

Föreningsstämma

30 maj 2023

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor om ditt uppdrag eller om ombudsvalet?

Mejla oss på stamman@lararnasakassa.se så hjälper vi dig!