Så jobbar vi för dig

Utifrån återkommande undersökningar vet vi att vi ger bra hjälp till dig som medlem. Men vi strävar alltid efter att bli bättre i vår service till dig. Vi vill så snabbt som möjligt ge dig som medlem så bra hjälp vi kan.

Vi ger dig trygghet

Det är viktigt att vara trygg inför att det oväntade händer. Vi står beredda att hjälpa dig när du behöver och vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service. Det gör vi både genom att möta dig personligen som medlem men också genom att utveckla våra tekniska system och bidra med information på de sätt vi tror är till glädje för dig.

En molnig himmel som bakrund med vit text på. Texten säger: Vi vill så snabbt som möjligt ge dig som medlem så bra ersättning vi kan.

Personligt

Hos oss får du en personlig handläggare. Vi lyssnar alltid på dig för att kunna ge dig den hjälp och de råd vi kan utifrån din unika situation.

Snabbt

Vi strävar efter att ge dig svar så snabbt vi bara kan. Det gör vi dels genom att effektivisera våra system och dels genom att ha personal med rätt kompetens på plats.

Enkelt

Vår strävan är att vara enkla och tydliga när vi möter dig. Det är mycket i villkoren kring a-kassa som är komplicerat, men det tar vi hand om. Vi utvecklar våra system för att underlätta för dig när du har kontakt med oss.

Vinsterna med ett medlemskap

En ikon som föreställer en ljusblå flytväst.
Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, är du ekonomiskt trygg med oss.

Bli medlem i Sveriges Lärare ›

Bli starkare i ditt yrkesliv genom medlemskap även i facket.

Detta får du genom medlemskap i Sveriges Lärare:

  • Inkomstförsäkring, som toppar upp ersättningen från oss.
  • Verktyg som ger dig stöd i arbetet.
  • Kurser och kompetensutveckling.
  • Ytterligare försäkringar, kollektivavtal och juridiskt stöd.

Tid till beslut om ersättning ›

Tre veckor markerade i kalender

Vi strävar alltid efter att du ska få bästa möjliga ersättning så snabbt som möjligt. Vårt mål är att du ska få besked om din ersättning inom 3 veckor efter vi har fått din ansökan.