Räkna ut antal dagar med ersättning

Här kan du själv räkna ut hur många dagar per vecka som du kan få ersättning. Markera din genomsnittliga arbetstid från det beslut du fått från oss. Markera också hur många timmar du kan arbeta och hur många timmar du arbetat eller gjort annat en särskild vecka.

Två perosner som tittar och pekar på en mobil

Genomsnittlig arbetstid (tim/v)

40

Arbetsmöjlighet (tim/v)

40

Har gjort annat (tim/v)

0

Du får ersättning 5 dagar en sådan här vecka

Tre saker som påverkar antalet dagar

1. Genomsnittlig arbetstid är den tid per vecka som du har arbetat i genomsnitt innan du blev arbetslös. Den har vi räknat ut åt dig i beslutet om ersättning. Du hittar beslutet när du loggar in för att hantera din ersättning.

2. Arbetsmöjlighet är det antal timmar du har anmält till oss att du kan och vill arbeta varje vecka. Vill du ha ett heltidsarbete är det 40.

3. Har gjort annat är timmar då du inte har varit arbetslös. Det är till exempel tid då du haft arbete, semester, föräldraledighet, varit sjuk eller annan tid som du inte velat eller kunnat ta arbete. Summera antalet timmar under den vecka det gäller och runda av till närmaste hel- eller halvtimme.