Ledning och styrning

Här kan du läsa Lärarnas a-kassas årsredovisning och stadgar. Du hittar också kontaktuppgifter till a-kassans ledning.

Anna-Karin Frend-Öfors, kassaföreståndare Lärarnas a-kassa

Anna-Karin Frend-Öfors

Kassaföreståndare

anna-karin.frend-ofors(at)lararnasakassa.se

Erika Waldemarsson, biträdande kassaföreståndare Lärarnas a-kassa

Erika Waldemarsson

Biträdande kassaföreståndare

erika.waldemarsson(at)lararnasakassa.se

Robert Fahlgren webb

Robert Fahlgren

Styrelseordförande

robert.fahlgren@sverigeslarare.se