Valberedningarnas uppdrag

Här har vi samlat information till dig som ingår i någon av våra valberedningar för ombudsvalet. Den innehåller det du behöver veta för att utföra ditt uppdrag som förtroendevald i valberedningen, men också information om valprocessen inför stämman.

Ditt uppdrag

Du som är förtroendevald i Lärarnas a-kassa är vårt ansikte utåt och har ansvar för att synliggöra och marknadsföra oss hos medlemmarna och andra.

I praktiken innebär uppdraget att ta kontakt med engagerade och intresserade medlemmar som enligt valberedningens uppfattning är de lämpligaste kandidaterna till respektive förtroendeuppdrag och föreslå dessa om de är villiga att acceptera uppdraget.

Viktiga datum för valberedningarna ombudsvalet 2020

Uppdraget i praktiken

Som förtroendevald i en av valberedningarna för ombudsvalet ansvarar du för:

  • att det finns minst en kandidat till ombud och en till suppleant inom din valkrets
  • att lämna förslag på ett ombud och en suppleant till ombudsvalet
  • att övervaka och följa upp de elektroniska valprocesserna
  • att säkerställa att nominering och val av stämmoombud har gått rätt till
  • att alla nominerade och valda ombud faktiskt är valbara.

Praktiskt stöd av våra medarbetare

Du kommer att ha stöd av våra medarbetare som kommer att genomföra den praktiska kontrollen av medlemskap och hjälpa till med att ta fram kontaktuppgifter och så vidare.

Nomineringsprocessen i korthet

Den 1 till 31 mars kan medlemmarna nominera till ombudsvalet. I början av mars får alla medlemmar ett mejl från oss med information om hur det går till. Man loggar in och signerar sitt val med Mobilt BankID. Har vi inte en e-postadress skickar vi istället ett brev.

För att kunna föreslå någon behöver man dennes personnummer och e-postadress. Man behöver också ha frågat om den man vill nominera vill ställa upp innan man skickar in förslaget.

De som blivit nominerade kommer att få ett mejl där vi ber om lite mer information om dem, så att vi kan presentera dem i samband med valet. De får då också möjlighet att tacka nej om de av någon anledning inte skulle vilja ställa upp.

Sa_har_nominerar_du_webb

Uppmuntra medlemmar att nominera

Under den här tiden är det ditt uppdrag att göra följande:

  1. Sprida information om valprocessen och uppmuntra medlemmar att nominera.
  2. Nominera själv.
  3. Lämna ett förslag på ett ordinarie ombud och en suppleant.

Tänk på att det är viktigt att du både får andra att nominera och att du nominerar själv. På så sätt är du delaktig i att se till att organisationen kring a-kassan fortsätter att vara demokratisk och att de beslut som tas på stämman är väl grundade hos våra medlemmar.

Ta hjälp av vårt informationsblad

Sprid gärna informationsbladet Så här fungerar ombudsvalet. I det förklarar vi hur ombudsvalet fungerar.

Där finns också information om vad man gör som ombud, om det är någon som är intresserad men vill veta lite mer.

Så här fungerar ombudsvalet (pdf) >

 

Uppdatera e-postadresser

Uppmana de medlemmar du möter att uppdatera sin e-postadress hos oss. Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter så att informationen vi skickar om ombudsvalet landar rätt.

Man uppdaterar sina uppgifter genom att logga in på vår webb.

Logga in och hantera ditt medlemskap >

Valberedningarna lämnar sina förslag

När nomineringsperioden är slut får ni i valberedningen tillgång till en portal med information om de nominerade i er valkrets. Portalen öppnar den 8 april.

Välj ut två av dessa som förslag till ordinarie ombud och suppleant och meddela dem att ni har föreslagit dem. Lämna sedan förslaget till oss senast den 15 april.

Du kommer att få ett mejl med information om hur du får tillgång till portalen.

Avsätt tid 8 - 15 april

Valberedningarna har 7 dagar på sig att lämna sina förslag. Det är därför viktigt att du i möjligaste mån förbereder dig på att avsätta tid till ditt uppdrag mellan den 8 och 15 april.

Att tiden är så pass begränsad beror på hur valet ligger i förhållande till nomineringsperioden, och att vi måste utföra kontroller och lämna tid för de nominerade att skicka in uppgifter till oss.

I april är det dags att rösta

Den 20 april skickar vi ett e-postmeddelande där medlemmarna kan ta ställning till om de vill välja valberedningens förslag eller rösta på någon av de andra nominerade. Valet är öppet 20-26 april.

Under den här tiden är det ditt uppdrag att göra följande:

  1. Uppmuntra medlemmar att rösta.
  2. Rösta själv.

När röstningsperioden är slut meddelar vi dem som har blivit valda, och presenterar resultatet på vår webbplats.

Efter detta är ditt praktiska uppdrag slut, men ditt formella uppdrag slutar i samband med att en ny valberedning väljs på stämman. I egenskap av valberedare deltar du inte på stämman.

glad smiley pratbubbla

Så här ser valprocessen ut

Varje år väljer våra medlemmar ombud som ska representera dem på föreningsstämman. Inför valet nominerar man de personer man sedan kan välja att rösta på i ombudsvalet.

Valprocessen i korthet

Alla medlemmar delas in i valkretsar efter var i landet de bor. Det finns 24 valkretsar. Du hittar våra valkretsar här

Som medlem nominerar man andra medlemmar i sin valkrets till vårt ombudsval. I valet väljer man ett ordinarie ombud och en suppleant per valkrets. När valet är slut ska det finnas 24 ordinarie ombud och 24 suppleanter. På stämman representerar de ordinarie ombuden medlemmarna och suppleanterna deltar bara om det ordinarie ombudet inte kan komma.

En utförligare beskrivning av valprocessen och valberedningens formella uppdrag finns i våra stadgar, § 7 i stycket Valberedningar för ombudsval. Stadgarna hittar du här

Illustration av valprocessen i Lärarnas a-kassas ombudsval

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor om ditt uppdrag eller om ombudsvalet?

Mejla oss på stamman@lararnasakassa.se så hjälper vi dig!